Planteavl

Planteproduktion

Fra Planteavlsafdelingen udgår professionel rådgivning indenfor alle produktionsgrene, herunder:

  • plante- og svinebedrifter
  • kvægbedrifter
  • pløjefri dyrkning
  • deltidsbrug

Planteavlskonsulenterne hjælper dig, når det gælder udfærdigelse af mark- og gødningsplan, indberetning af gødningsregnskab og pesticidregnskab samt diverse ansøgninger, herunder ansøgning om arealtilskud (EU-ansøgning) samt diverse miljøansøgninger.

Relevante links Vejledninger  Skemaer
Brug af egen udsæd  Digital post Logbog til flydelag - skema
IPM-integreret plantebeskyttelse  Fuldmagtsgivning TastSelv Tro og love erklæring - kemi
Positivlisten   Sprøjtning tæt ved vandløb, pdf
Beregn målrettede efterafgrøder  MAB-autorisation  Sprøjtning tæt ved vandløb, word
    Halmværdiberegner - regneark

 

 

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Carsten Kløcher

Carsten Kløcher
Chef for Planteavl

8791 2073
2835 0191
ck@landboforening.dk

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev