Land, miljø & erhverv

Vandløb


Vandløbene er vigtige – både for landbrugsdrift og natur.

Vandløbsvedligeholdelse
Korrekt vedligeholdelse af vandløbene er afgørende for en tilstrækkelig afvanding af markerne.

Kommunens forpligtigelser er for de offentlige vandløb beskrevet i vandløbsregulativet for det enkelte vandløb. Det er altså her, der står bredde, dybde, grødeskæringsterminer mv.

Kommunerne har ikke ressourcer til, ved selvsyn, at tilse alle vandløb. Det er derfor vigtigt, at man som lodsejer, selv er opmærksom på, om der for eksempel aflejres sand eller andet i vandløbene, som skal renses op - og herefter giver kommunen besked om problemstrækninger, hvis der er tale om et kommunalt vandløb.

Vi følger den kommunale administration af vandløbene tæt, og bistår med rådgivning og dialog med myndighederne.

Vandløbsrestaurering
Som følge af vandplanerne er visse vandløb udpeget til at skulle restaureres. Vi bistår med dialog og viden om forhold, man som lodsejer bør være særlig opmærksom på.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Rikke Skyum

Rikke Skyum
Chef for Land, miljø & erhverv

8791 2045
2028 0189
rsk@landboforening.dk

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev