Land, miljø & erhverv

Vandplaner


NYT:
Repræsentanter i vandrådene for de tre vandoplande Randers Fjord, Djursland og Århus Bugt har brug for mere viden om lokale vandløb med henblik på snarest muligt at klarlægge de vandløb, som eventuelt bør tages ud af vandområdeplanerne. Tjek dine vandløb på Miljøstyrelsens kort her. (For at se vandløbene, vælg som vist på kortet herunder: Vp2 - Vandområdernes afgrænsning og herefter Typologi for vandløb)

________________________________________________________________________________________________________________________

Vi har de seneste år set en række høringer af vand- og vandområdeplaner.

Vi har hver gang været meget involveret i at give faglige indspil og høringssvar til den statslige udformning af vandplanerne for Danmark, som vi følger nøje. Vi sidder med i vandrådet for Djursland, der rådgiver kommunerne omkring vandløbsindsatsen i Vandplanerne, og her arbejder vi for landbrugets interesser.

Vores store erfaring med vandplanerne giver os en stærk kompetence til at hjælpe alle lodsejere, private som landmænd, med at forstå konsekvenserne af vandplanerne i forhold til lige nøjagtig deres interesser. Vi hjælper med at afgive kompetente høringssvar til myndighederne og bistår lodsejer i myndighedskontakten.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Rikke Skyum

Rikke Skyum
Chef for Land, miljø & erhverv

8791 2045
2028 0189
rsk@landboforening.dk

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev