Land, miljø & erhverv

§3 beskyttet natur


De fleste naturområder i det åbne land er beskyttede mod tilstandsændringer. Hvis man ønsker at lave en aktiv ændring, skal man søge dispensation hos kommunen. Man har lov til at fortsætte evt. hidtidig drift.

Da det er arealets faktiske tilstand, der er afgørende, kan naturområder vokse sig ind og ud af beskyttelsen. Det betyder blandt andet, at græsmarker, der ikke har været omlagt i en årrække, meget vel kan have udviklet sig til en § 3 beskyttet eng. Det er derfor vigtigt, at man undersøger forholdet nærmere, inden man for eksempel tager en permanent græsmark ind i omdrift igen.

Som hjælp har Miljøstyrelsen og Danmarks Miljøportal udviklet en tjeneste, "Din Natur", der fortæller om ændringer i den vejledende registrering af §3 beskyttet natur. På Din Natur indtegner man de arealer, man vil holdes orienteres om, og som abonnent får man  mails med besked om ændringer. Læs mere på Din Natur

Overtrædelse af § 3 vil som regel medføre påbud om reetablering fra kommunen.

Vi har stor erfaring med § 3 sager, så vi kigger gerne sagen igennem, hvis du får et påbud om reetablering.

Vi vurderer også gerne, om et areal er beskyttet.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Rikke Skyum

Rikke Skyum
Chef for Land, miljø & erhverv

8791 2045
2028 0189
rsk@landboforening.dk

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev