Land, miljø & erhverv

Plantning


Såvel småplantninger, læhegn og egentlige skove er alle sammen værdifulde elementer i landbrugslandskabet.

Læhegn og småplantninger
Plantning i mindre skala kan bidrage til en øget biodiversitet og selvfølgelig til at skabe læ.

Når man planter, skal man overveje, hvilken primær funktion plantningen skal have. Man skal også overveje sammensætningen af træer og buske, og hvor vidt man ønsker anvendelse af hurtigt voksende ammetræer.

Der er flere forskellige muligheder for at søge tilskud til læhegn og småplantninger. Kontakt os gerne for en snak om dine muligheder.

Skovrejsning
Plantning af en ny skov kræver ofte en del overvejelser. Her er det en god ide at tage udgangspunkt i ejendommens terræn og jordbundstype samt dine ønsker til skoven – skal den primært være rekreativ - eller skal den primært producere træ. Skal der være mange stier og måske en skovsø? Skal der være en skoveng, der giver variation og øget dyreliv?

Spørgsmålene er mange - vi hjælper dig gerne igennem processen med at designe skoven og med at lave ansøgning om skovrejsningstilskud.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Rikke Skyum

Rikke Skyum
Chef for Land, miljø & erhverv

8791 2045
2028 0189
rsk@landboforening.dk

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev