Info

Nyttige links og aftaleskabeloner


Aftaleskabeloner

Djursland Landboforening foretager lønadministration på i alt 360 medhjælpere der er ansat hos landboforeningens medlemmer.
For landmænd, der gør brug af landboforeningens lønadministration, har vi udarbejdet udkast til ”Aftale vedrørende behandling af medarbejderes personoplysninger” som bør tiltrædes mellem landmanden og den ansatte.
Dette udkast til aftale mellem landmanden og den ansatte findes nedenfor og kan frit benyttes.

Udkast til aftale vedr. behandling af medarbejderes personoplysninger

 

 

Ansvarsfraskrivelse
De givne dokumenter vedr. GDPR består af standarddokumenter som har til formål at hjælpe og vejlede Djursland Landboforenings medlemmer og kunder.

Dokumenterne udgør ikke juridisk rådgivning fra Landboforeningen.

Ved anvendelse af dokumenterne sker dette på medlemmets eller kundens eget ansvar. Djursland Landboforening fraskriver sig ethvert ansvar for forkert eller ufuldstændig anvendelse af dokumenterne, og regelændringer der måtte få betydning for indholdet.

Dokumenterne er udarbejdet med det formål, at de i videst muligt omfang kan anvendes bredt af Djursland Landboforenings medlemmer og kunder. Dette betyder imidlertid, at der kan være behov for tilpasninger eller ændringer i forhold til det enkelte medlems eller kundes situation. Det er derfor en generel anbefaling, at medlemmerne og kunderne søger individuel rådgivning hos Landboforeningen for at sikre opfyldelse af lovkravene.

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev