Planteavl

Markforsøg


På oversigtskortet nedenfor over Djursland kan man klikke sig ind på det enkelte forsøg. Her kommer man ind i Database for Markforsøg og kan få mere præcis information om, hvem der er forsøgsvært og hvor forsøgsarealet er placeret. Klikker man på det enkelte forsøg, kan man se hvad pågældende forsøg omhandler. Der vil løbende blive placeret flere forsøg på kortet, og flere informationer på de enkelte forsøg.

Når forsøgsarealet besøges, bør der vises hensyn til både forsøgsarealet og forsøgsværtens mark ved at følge de anlagte stier.

Forsøg i 2022

Nedenfor ses liste over forsøgene. Klik på "Se dokumentation" for oplysninger om det enkelte forsøg. Under listen ses kort over forsøgenes placering.

Vårbygsorter, supplerende sortsforsøg Se dokumentation
Vinterhvedesorter, supplerende sortsforsøg Se dokumentation
Vinterbygsorter, supplerende sortsforsøg Se dokumentation
Optimal kvælstoftilførsel til vinterhvedesorter Se dokumentation
Linser til plantebaserede fødevarer Se dokumentation
Kikærter til plantebaserede fødevarer Se dokumentation
Vinterhestebønnesorter, A og B-sorter Se dokumentation
Delt gødskning og efterafgrøder som startgødning til vårsæd Se dokumentation
DEMO: Striber med økologiske kompostprodukter Se dokumentation
Plantebaseret gødning til plantebaserede fødevarer Se dokumentation
Økologisk vårhvede, vårtriticale og vårrug sået om efteråret Se dokumentation
Såtid og udsædsmængder i økologisk havre Se dokumentation
Ukrudtsstrategier i sædskiftet, 4. dyrkningsår Se dokumentation
Sygdomsbekæmpelse i alm. rajgræs Se dokumentation
Mangan til vinterbyg Se dokumentation
Kvælstofstrategi i vinterraps om efteråret Se dokumentation
Stigende N - Kvælstofmængder og strategi til vinterrug - 3 sorter Se dokumentation
Stigende N - Kvælstofmængder til vinterbyg uden husdyrgødning Se dokumentation
Fosfor, kalium, svovl og kvælstof til linser Se dokumentation
Fosfor, kalium, svovl og kvælstof til kikært Se dokumentation
Gylle med nitrifikationshæmmere til vinterhvede Se dokumentation
Kalkstrategi ved CA-dyrkning Se dokumentation
Varsling for knoldbægersvamp i vinterraps Se dokumentation
Varsling for knoldbægersvamp i vinterraps Se dokumentation
Svampebekæmpelse i linser Se dokumentation
Svampebekæmpelse i kikærter Se dokumentation
Svampebekæmpelse i hvede i sortsblandinger og andre sorter Se dokumentation
Svampebekæmpelse i vinterhvede - forskellige løsninger i vækststadie 32 og ved delt aksbeskyttelse Se dokumentation
Timing af Septoriabekæmpelse i vinterhvede Se dokumentation
Svampebekæmpelse i rug Se dokumentation
Svampebekæmpelse i vårbyg Se dokumentation
Bekæmpelse af rajgræs i vinterhvede om efteråret ved to såtider Se dokumentation
Efterafgrøders effekt på udvikling af kvik Se dokumentation

 

 

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev