Planteavl

Markforsøg


På oversigtskortet nedenfor over Djursland kan man klikke sig ind på det enkelte forsøg. Her kommer man ind i Database for Markforsøg og kan få mere præcis information om, hvem der er forsøgsvært og hvor forsøgsarealet er placeret. Klikker man på det enkelte forsøg, kan man se hvad pågældende forsøg omhandler. Der vil løbende blive placeret flere forsøg på kortet, og flere informationer på de enkelte forsøg.

Når forsøgsarealet besøges, bør der vises hensyn til både forsøgsarealet og forsøgsværtens mark ved at følge de anlagte stier.

Forsøg i 2024

Nedenfor ses liste over forsøgene. Klik på "Se dokumentation" for oplysninger om det enkelte forsøg. Under listen er link til kort over forsøgenes placering.

Vårbygsorter, supplerende sortsforsøg Se dokumentation
Vinterhvedesorter, supplerende sortsforsøg Se dokumentation
Vinterhvedesorter, supplerende sortsforsøg Se dokumentation
Vinterbygsorter, supplerende sortsforsøg Se dokumentation
Karakterisering af vinterrugsorter ved tidlig og sen såning Se dokumentation
Karakterisering af vinterhvedesorter ved tidlig og sen såning Se dokumentation
Vintermarkærter Se dokumentation
Efterårssåning af vårbyg Se dokumentation
Kløvergræs – jordbearbejdning forud for pløjning Se dokumentation
Kløvergræs – jordbearbejdning forud for pløjning Se dokumentation
DEMO: Striber med økologiske kompostprodukter- EFTERVIRKNING Se dokumentation
Økologiske linser - DIVINFOOD Se dokumentation
Bælgsæd – optimal næringsstofforsyning og podning Se dokumentation
Efterafgrøder for optimal plantemasse Se dokumentation
Stigende N - Kvælstofmængder til vinterhvede med nitrifikationshæmmer Se dokumentation
Stigende N - Kvælstofmængder til vinterhvede med nitrifikationshæmmer Se dokumentation
Gylle med nitrifikationshæmmere til vinterhvede Se dokumentation
Emissionsoptimeret teknik til gylleudbringning i vårbyg Se dokumentation
Svampebekæmpelse i hestebønner Se dokumentation
Bekæmpelse af bygfluer i vinterhvede Se dokumentation
Bekæmpelse af bygfluer i vinterhvede Se dokumentation
Gradueret vækstregulering i vinterrug - Storskalaforsøg Se dokumentation
Bladlusbekæmpelse om efteråret i havrerødsot tolerant vinterbygsort Se dokumentation
Svampebekæmpelse i vinterhvede - forskellige løsninger i vækststadie 32 Se dokumentation
Svampebekæmpelse i vinterhvede - forskellige løsninger ved delt aksbehandling Se dokumentation
Timing af Septoriabekæmpelse i vinterhvede Se dokumentation
Svampebekæmpelse i rug Se dokumentation
Glyphosatstrategier mod ukrudt i foråret - Logaritmeforsøg Se dokumentation
Bekæmpelse af bladribbesnudebiller i vinterraps Se dokumentation

Herunder ses oversigtskort over forsøgene 2024

Klik på et flag for at læse mere om det enkelte forsøg

 

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev