Planteavl

Markforsøg


På oversigtskortet nedenfor over Djursland kan man klikke sig ind på det enkelte forsøg. Her kommer man ind i Database for Markforsøg og kan få mere præcis information om, hvem der er forsøgsvært og hvor forsøgsarealet er placeret. Klikker man på det enkelte forsøg, kan man se hvad pågældende forsøg omhandler. Der vil løbende blive placeret flere forsøg på kortet, og flere informationer på de enkelte forsøg.

Når forsøgsarealet besøges, bør der vises hensyn til både forsøgsarealet og forsøgsværtens mark ved at følge de anlagte stier.

Forsøg i 2023

Nedenfor ses liste over forsøgene. Klik på "Se dokumentation" for oplysninger om det enkelte forsøg. Under listen er link til kort over forsøgenes placering.

    
Vårbygsorter, supplerende sortsforsøg Se dokumentation
Vinterhvedesorter, supplerende sortsforsøg Se dokumentation
Vinterhvedesorter, supplerende sortsforsøg Se dokumentation
Vinterbygsorter, supplerende sortsforsøg Se dokumentation
Karakterisering af vinterhvedesorter ved tidlig og sen såning Se dokumentation
DEMO: Striber med økologiske kompostprodukter- EFTERVIRKNING Se dokumentation
Strategier mod besværligt ukrudt – vårsæd Se dokumentation
Strategi mod særlig besværligt frøukrudt – vintersæd Se dokumentation
Bælgsæd – optimal næringsstofforsyning og podning Se dokumentation
Kvælstoffikserende bakterier til vinterhvede Se dokumentation
Kvælstoffikserende bakterier til vinterhvede Se dokumentation
Stigende N - Kvælstofmængder til havre uden husdyrgødning - på humusjord Se dokumentation
Gylle med nitrifikationshæmmere til vinterhvede Se dokumentation
Kalkstrategi ved CA-dyrkning - Eftervirkning Se dokumentation
Effekt af kalk på angreb af kålbrok i vinterraps Se dokumentation
Svampebekæmpelse i hestebønner Se dokumentation
Bekæmpelse af bygfluer i vinterhvede Se dokumentation
Bekæmpelse af bygfluer i vinterhvede Se dokumentation
Bekæmpelse af bygfluer i vinterhvede Se dokumentation
Svampebekæmpelse i sortsblandinger i hvede Se dokumentation
Svampebekæmpelse i vinterhvede - forskellige løsninger i vækststadie 32 og ved delt aksbeskyttelse Se dokumentation
Timing af Septoriabekæmpelse i vinterhvede Se dokumentation
Svampebekæmpelse i rug Se dokumentation
Svampebekæmpelse i vårbyg Se dokumentation
Bekæmpelse af bladribbesnudebiller i vinterraps Se dokumentation
Destruktion af korsblomstrede efterafgrøder i pløjefri dyrkning uden glyphosat Se dokumentation
Bekæmpelse af rajgræs i vinterhvede om efteråret Se dokumentation

Herunder ses oversigtskort over forsøgene 2023

Klik på et flag for at læse mere om det enkelte forsøg

 

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev