Forening og politik

Prisoversigt for Djursland Landboforening


Medlemskontingent 2022 ekskl. moms
 

Kontingentsatser   Aktive medlemmer
Grundkontingent til Djursland Landboforening kr. 1.500
Grundkontingent til Landbrug & Fødevarer (L&F) kr. 1.100
Areal til L&F - søgt grundbet. i 2020 (kr. pr. ha) kr. 15
Antal indberettede kg N til L&F: Planåret 2019
(kr. pr. kg N)
kr. 0,12
Kontingentloft til L&F kr. 8.270    
     
I/S kontingent (uden LandbrugsAvis)    
2. kontingent på ejendom kr. 800
Ægtefælle (uden LandbrugsAvis)    
2. kontingent på ejendommen kr. 1.275
     
Passive og seniormedlemmer:    
Passive (uden LandbrugsAvis) kr. 600
Passive (med LandbrugsAvis) kr. 1.875
Senior (uden LandbrugsAvis) kr. 600
Senior (med LandbrugsAvis) kr. 1.875
     
Ekstra LandbrugsAvis kr. 1.200
     

Tilmeld faktura på mail

Kontakt os Lillian Jensen

Lillian Jensen
Bogholder

8791 2053
5186 9404
lij@landboforening.dk

 

Kun aktive medlemmer har stemmeret/valgbarhed på generalforsamlingen.
Aktive medlemmer modtager LandbrugsAvisen som en del af deres kontingent.

Kun aktive betaler sektor-kontingent efter deres produktions størrelse. Aktive jordbrugere og deres ægtefæller kan ikke være medlem på anden vis end som aktive. Kun aktive kan tegne gruppeliv, men passive/seniorer har ret til fortsættelse i gruppeliv. Et senior-medlemskab støtter seniorudvalg/klub. Alle medlemmer modtager medlemsblad.

Indmeldelse:
Kontakt Sekretariatet på tlf. 8791 2000

Sektorkontingenter:

Areal: (til foreningens planteavlsarbejde)
Fra 5 - 25,9 ha kr.  585  
Fra 26 - 50,9 ha kr. 1.080  
Fra 51 - 75,9 ha kr. 1.575  
Fra 76 - 100,9 ha kr. 2.070  
Fra 101 - 150,9 ha kr. 2.565  
Fra 151 - 200,9 ha kr. 3.060  
Over 201 ha kr. 3.555  
       
Køer:      
Over 5 køer eller 5 stk. kødkvæg kr. 700  
       
Svin:      
Over 5 søer eller 10 slagtesvin kr. 700  
       
Udvalget for Planter og Natur (service og rådgivning) 2022 priser

Gødningsplaner:
  Medlemmer Ikke-
medlemmer
Grundbeløb u. 25 ha + dyr kr./ejendom 300 352
Grundbeløb 25-100 ha + dyr kr./ejendom 450 499
Grundbeløb 101-250 ha + dyr kr./ejendom 650 732
Grundbeløb 251-500 ha + dyr kr./ejendom 1.000 1.330
Grundbeløb over 500 ha + dyr kr./ejendom 1.500 1.995
+ medgået tid kr./time 925 1.230
       
Pesticidregnskab      
Grundbeløb kr./ejendom 200 266
+ medgået tid kr./time 925 1.230
       
Markkonsultation      
Medgået tid kr./time 925 1.230

Grupperådgivning
     
Grundbeløb kr. 435 579
+ medgået tid fordelt på gruppen kr./time 925 1.230

Ansgøning om hektartilskud
     
Grundbeløb 1-10 ha inkl. miljøordn. kr./ejendom 425 565
Grundbeløb 11-50 ha ex miljøordn. kr./ejendom 550 732
Grundbeløb 51-500 ha ex miljøordn. kr./ha 11 15
Grundbeløb over 500 ha ex miljøordn. kr./ejendom 5.500 7.315
Grundbeløb miljøordning kr./ejendom 200 266
Grundbeløb overdr. af betalingsrettigh. kr./ejendom 100 133
+ medgået tid kr./time 1.005 1.337
       
Jordprøveudtagning med GPS
medgået tid

kr./time

925

1.230

Anden bistand
     
Telefon- og mailrådgivning kr./time 925 1.230

Arealopmåling med kortprogram
     
Medgået tid kr./time 925 1.230

Honorararbejde
     
Medgået tid kr./time 925 1.230
       
Avlerbreve      
Grundbeløb kr. 450 599
Vårsæd kr. 330 439
Vinterhvede kr. 530 705
Rug kr. 330 439
Vinterbyg kr. 330 439
Vinterraps kr. 500 665
Hestebønner kr. 330 439
Helsæd, græs kr. 500 665
Majs kr. 250 333
Roer kr. 190 253
Frøgræs kr. 330 439

Portotillæg for udsendelse på papir
med Postnord

kr.

200

200

Avlerbreve modtaget elektronisk:

10% rabat
   

Økologisk nyhedsbrev

kr.

995

1.150
       
Husdyrgodkendelser      
Husdyrgodkendelse, medgået tid kr./time 1.005 1.337

    
Rabatordning på planteavlsarbejde til unge nyetablerede
Der ydes 20% rabat på rådgivningstimer de første to år, hvis følgende betingelser er opfyldt:

Aktiv medlem
Max. 40 år i ansøgningsåret
Førstegangsetableret indenfor 5 år
Modtage mindst 1 årligt markbesøg ved bedrift under 100 ha
Modtage mindst 2 årlige markbesøg ved bedrift over 100 ha

       
Økonomiudvalget (Service og rådgivning) 2022 priser   
  Priser - med grundgebyr økonomi
Kontering/farmsekretær kr./time 695
Regnskabsopgørelse kr./time 995
Momsopgørelse kr./time 750
Ejendomsavanceberegning kr./time 1.195
Skatte- og pensionsstrategi kr./time 1.195
Tilkørselsgebyr kr. 400
Budget og analyser kr./time 995
Øvrig driftsøkonomisk rådgivning kr./time 995
Chefkonsulent kr./time 1.650
Afdelingschef kr./time 1.295
Afdelingsleder kr./time 1.095
Landmandsløn, oprettelse kr. 500
Landmandsløn, 1. lønseddel pr. md. kr. 130
Landmandsløn, pr. efterflg. lønseddel kr. 80
     
Grundgebyr økonomi kr./år 1.600
Ø90 kontingent omsætningsinterval:    
Grp. 1:                         0 -    295.000 kr./år 2.500
Grp. 2:              295.000 -    555.000 kr./år 3.700
Grp. 3:              555.000 -    750.000 kr./år 5.500
Grp. 4:              750.000 - 1.258.000 kr./år 6.700
Grp. 5:           1.258.000 - 3.750.000 kr./år 8.100
Grp. 6:           3.750.000 -                 kr./år 9.900
     
  Priser - uden grundgebyr økonomi
Kontering/farmsekretær kr./time 834
Regnskabsopgørelse mm. kr./time 1.194
Momsopgørelse kr./time 900
Ejendomsavanceberegning kr./time 1.434
Skatte- og pensionsstrategi kr./time 1.434
Budget og analyser kr./time 1.194
Øvrig driftsøkonomisk rådgivning kr./time 1.194
Chefkonsulent kr./time 1.980
Afdelingschef kr./time 1.554
Afdelingsleder kr./time 1.314
Landmandsløn, oprettelse kr. 600
Landmandsløn, 1. lønseddel pr. md. kr 156
Landmandsløn, pr. efterflg. lønseddel kr. 96
     
I/S'er betaler Ø90 kontingent for hvert ført regnskab, men kun ét grundgebyr
     
Agro-IT

Priser for medlemmer af
Djursland Landboforening
Værkstedstime kr. 850
Konsulentbesøg pr. time kr. 950
Der faktureres for min. 1 time. Derefter pr. påbegyndt kvarter
Tilkørsel kr. 400
IT-abonnement pr. måned kr. 199

Medlemmer med IT-abonnement kan få gratis telefonsupport på alle arbejdsdage mellem kl. 8 og 10. For medlemmer uden IT-abonnement er prisen for telefonsupport 212,50 kr. pr. kvarter.
     

 

Forretningsbetingelser

Alle priser er ekskl. moms.

Der faktureres for udført arbejde ved hvert kvartals udløb. Dog opkræves medlemskontingentet forud for følgende år pr. 30. november.

Betalingsbetingelser er 20 dage fra fakturadato. Ved for sen betaling tillægges 1,5% i rente pr. måned. Ved rykning opkræves rykkergebyr på 100 kr. inkl. moms.

Minimumsdebitering: 30 min – Telefon- og mailrådgivning dog min. 15 min.
Derudover: Pr. påbegyndt kvarter

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev