Forening og politik

Prisoversigt for Djursland Landboforening


Medlemskontingent 2023 ekskl. moms
 

Kontingentsatser   Aktive medlemmer
Grundkontingent til Djursland Landboforening kr. 1.750
Grundkontingent til Landbrug & Fødevarer (L&F) kr. 1.200
Areal til L&F - søgt grundbet. i 2020 (kr. pr. ha) kr. 16,50
Antal indberettede kg N til L&F: Planåret 2020
(kr. pr. kg N)
kr. 0,1325
Kontingentloft til L&F kr. 9.100    
     
I/S kontingent (uden LandbrugsAvis)    
2. kontingent på ejendom kr. 800
Ægtefælle (uden LandbrugsAvis)    
2. kontingent på ejendommen kr. 1.375
     
Passive og seniormedlemmer:    
Passive (uden LandbrugsAvis) kr. 600
Passive (med LandbrugsAvis) kr. 1.975
Senior (uden LandbrugsAvis) kr. 600
Senior (med LandbrugsAvis) kr. 1.975
     
Ekstra LandbrugsAvis kr. 1.375
     

Tilmeld faktura på mail

Kontakt os Lillian Jensen

Lillian Jensen
Bogholder

8791 2053
5186 9404
lij@landboforening.dk

 

Kun aktive medlemmer har stemmeret/valgbarhed på generalforsamlingen.
Aktive medlemmer modtager LandbrugsAvisen som en del af deres kontingent.

Kun aktive betaler sektor-kontingent efter deres produktions størrelse. Aktive jordbrugere og deres ægtefæller kan ikke være medlem på anden vis end som aktive. Kun aktive kan tegne gruppeliv, men passive/seniorer har ret til fortsættelse i gruppeliv. Et senior-medlemskab støtter seniorudvalg/klub. Alle medlemmer modtager medlemsblad.

Indmeldelse:
Kontakt Sekretariatet på tlf. 8791 2000

Sektorkontingenter:

Areal: (til foreningens planteavlsarbejde)
Fra 5 - 25,9 ha kr.  650  
Fra 26 - 50,9 ha kr. 1.150  
Fra 51 - 75,9 ha kr. 1.700  
Fra 76 - 100,9 ha kr. 2.200  
Fra 101 - 150,9 ha kr. 2.800  
Fra 151 - 200,9 ha kr. 3.300  
Over 201 ha kr. 3.800  
       
Køer:      
Over 5 køer eller 5 stk. kødkvæg kr. 700  
       
Svin:      
Over 5 søer eller 10 slagtesvin kr. 700  
       
Udvalget for Planter og Natur (service og rådgivning) 2023 priser

Gødningsplaner:
  Medlemmer Ikke-
medlemmer
Grundbeløb u. 25 ha + dyr kr./ejendom 350 466
Grundbeløb 25-100 ha + dyr kr./ejendom 500 665
Grundbeløb 101-250 ha + dyr kr./ejendom 750 998
Grundbeløb 251-500 ha + dyr kr./ejendom 1.100 1.463
Grundbeløb over 500 ha + dyr kr./ejendom 1.650 2.195
+ medgået tid kr./time 975 1.297
       
Pesticidregnskab      
Grundbeløb kr./ejendom 225 299
+ medgået tid kr./time 975 1.297
       
Markkonsultation      
Medgået tid kr./time 975 1.297

Grupperådgivning
     
Grundbeløb kr. 475 632
+ medgået tid fordelt på gruppen kr./time 975 1.297

Ansgøning om hektartilskud
     
Grundbeløb 1-9,99 ha inkl. miljøordn. kr./ejendom 475 751
Grundbeløb 10-50 ha ex miljøordn. kr./ejendom 600 798
Grundbeløb 51-500 ha ex miljøordn. kr./ha 12 16
Grundbeløb over 500 ha ex miljøordn. kr./ejendom 6.000 7.980
Grundbeløb flerårige ordninger kr./ejendom 300 399
Grundbeløb et årig ordning (Bio) kr./ejendom 250 333
+ medgået tid kr./time 1.055 1.403
       
Jordprøveudtagning med GPS
medgået tid

kr./time

975

1.297

Anden bistand
     
Telefon- og mailrådgivning kr./time 975 1.297

Arealopmåling med kortprogram
     
Medgået tid kr./time 975 1.297

Honorararbejde
     
Medgået tid kr./time 975 1.297
       
Avlerbreve      
Grundbeløb kr. 450 599
Vårsæd kr. 330 439
Vinterhvede kr. 530 705
Rug kr. 330 439
Vinterbyg kr. 330 439
Vinterraps kr. 500 665
Hestebønner kr. 330 439
Helsæd, græs kr. 500 665
Majs kr. 250 333
Roer kr. 190 253
Frøgræs kr. 330 439

Portotillæg for udsendelse på papir
med Postnord

kr.

250

200
       

Økologisk nyhedsbrev

kr.

1.050

1.397
       
Husdyrgodkendelser      
Husdyrgodkendelse, medgået tid kr./time 1.055 1.403

 

       
Økonomiudvalget (Service og rådgivning) 2023 priser   
  Priser - med grundgebyr økonomi
Kontering/farmsekretær kr./time 740
Regnskabsopgørelse kr./time 1.040
Momsopgørelse kr./time 795
Ejendomsavanceberegning kr./time 1.240
Skatte- og pensionsstrategi kr./time 1.240
Tilkørselsgebyr kr. 500
Budget og analyser kr./time 1.040
Øvrig driftsøkonomisk rådgivning kr./time 1.040
Chefkonsulent kr./time 1.700
Afdelingschef kr./time 1.340
Afdelingsleder kr./time 1.140
Landmandsløn, oprettelse kr. 500
Landmandsløn, 1. lønseddel pr. md. kr. 130
Landmandsløn, pr. efterflg. lønseddel kr. 80
     
Grundgebyr økonomi kr./år 1.620
Ø90 kontingent omsætningsinterval:    
Grp. 1:                         0 -    295.000 kr./år 2.520
Grp. 2:              295.000 -    555.000 kr./år 3.720
Grp. 3:              555.000 -    750.000 kr./år 5.520
Grp. 4:              750.000 - 1.258.000 kr./år 6.720
Grp. 5:           1.258.000 - 3.750.000 kr./år 8.100
Grp. 6:           3.750.000 -                 kr./år 9.900
     
  Priser - uden grundgebyr økonomi
Kontering/farmsekretær kr./time 888
Regnskabsopgørelse mm. kr./time 1.248
Momsopgørelse kr./time 954
Ejendomsavanceberegning kr./time 1.488
Skatte- og pensionsstrategi kr./time 1.488
Budget og analyser kr./time 1.248
Øvrig driftsøkonomisk rådgivning kr./time 1.248
Chefkonsulent kr./time 2.040
Afdelingschef kr./time 1.608
Afdelingsleder kr./time 1.368
Landmandsløn, oprettelse kr. 600
Landmandsløn, 1. lønseddel pr. md. kr 156
Landmandsløn, pr. efterflg. lønseddel kr. 96
     
I/S'er betaler Ø90 kontingent for hvert ført regnskab, men kun ét grundgebyr
     
Agro-IT

Priser for medlemmer af
Djursland Landboforening
Værkstedstime kr. 895
Konsulentbesøg pr. time kr. 995
Der faktureres for min. 1 time. Derefter pr. påbegyndt kvarter
Tilkørsel kr. 400
IT-abonnement pr. måned kr. 239

Medlemmer med IT-abonnement kan få gratis telefonsupport på alle arbejdsdage mellem kl. 8 og 10. For medlemmer uden IT-abonnement er prisen for telefonsupport 212,50 kr. pr. kvarter.
     

 

Forretningsbetingelser

Alle priser er ekskl. moms.

Der faktureres for udført arbejde hver anden måned. Dog opkræves medlemskontingentet forud for følgende år pr. 30. november.

Betalingsbetingelser er 20 dage fra fakturadato. Ved for sen betaling tillægges 1,5% i rente pr. måned. Ved rykning opkræves rykkergebyr på 100 kr. inkl. moms.

Minimumsdebitering: 30 min – Telefon- og mailrådgivning dog min. 15 min.
Derudover: Pr. påbegyndt kvarter

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev