Forening og politik

Prisoversigt for Djursland Landboforening


Medlemskontingent 2020 ekskl. moms
 

Kontingentsatser   Aktive medlemmer
Grundkontingent til Djursland Landboforening kr. 1.500
Grundkontingent til Landbrug & Fødevarer (L&F) kr. 1.000
Areal til L&F - søgt grundbet. i 2019(kr. pr. ha) kr. 13
Antal indberettede kg N til L&F: Planåret 2018
(kr. pr. kg N)
kr. 0,10
Kontingentloft til L&F kr. 7.500    
     
I/S kontingent (uden LandbrugsAvis)    
2. kontingent på ejendom kr. 800
Ægtefælle (uden LandbrugsAvis)    
2. kontingent på ejendommen kr. 1.175
     
Passive og seniormedlemmer:    
Passive (uden LandbrugsAvis) kr. 600
Passive (med LandbrugsAvis) kr. 1.775
Senior (uden LandbrugsAvis) kr. 600
Senior (med LandbrugsAvis) kr. 1.775
     
Ekstra LandbrugsAvis kr. 1.175
     
Gruppeliv:    
Gruppelivspræmie (Gruppe 1) kr. 2.976
Gruppelivspræmie (Gruppe 2) kr. 1.488

Tilmeld faktura på mail

Kontakt os Lillian Jensen

Lillian Jensen
Bogholder

8791 2053
5186 9404
lij@landboforening.dk

 

Kun aktive medlemmer har stemmeret/valgbarhed på generalforsamlingen.
Aktive medlemmer modtager LandbrugsAvisen som en del af deres kontingent.

Kun aktive betaler sektor-kontingent efter deres produktions størrelse. Aktive jordbrugere og deres ægtefæller kan ikke være medlem på anden vis end som aktive. Kun aktive kan tegne gruppeliv, men passive/seniorer har ret til fortsættelse i gruppeliv. Et senior-medlemskab støtter seniorudvalg/klub. Alle medlemmer modtager medlemsblad.

Indmeldelse:
Kontakt Sekretariatet på tlf. 8791 2000

Sektorkontingenter:

Areal: (til foreningens planteavlsarbejde)
Fra 5 - 25,9 ha kr.  585  
Fra 26 - 50,9 ha kr. 1.080  
Fra 51 - 75,9 ha kr. 1.575  
Fra 76 - 100,9 ha kr. 2.070  
Fra 101 - 150,9 ha kr. 2.565  
Fra 151 - 200,9 ha kr. 3.060  
Over 201 ha kr. 3.555  
       
Køer:      
Over 5 køer eller 5 stk. kødkvæg kr. 700  
       
Svin:      
Over 5 søer eller 10 slagtesvin kr. 700  
       
Udvalget for Planter og Natur (service og rådgivning) 2020 priser

Gødningsplaner:
  Medlemmer Ikke-
medlemmer
Grundbeløb u. 25 ha + dyr kr./ejendom 300 352
Grundbeløb 25-100 ha + dyr kr./ejendom 450 499
Grundbeløb 101-250 ha + dyr kr./ejendom 650 732
Grundbeløb 251-500 ha + dyr kr./ejendom 975 1.164
Grundbeløb over 500 ha + dyr kr./ejendom 1.450 1.929
+ medgået tid kr./time 905 1.204
       
Pesticidregnskab      
Grundbeløb kr./ejendom 150 200
+ medgået tid kr./time 905 1.204
       
Markkonsultation      
Medgået tid kr./time 905 1.204

Grupperådgivning
     
Grundbeløb kr. 435 579
+ medgået tid fordelt på gruppen kr./time 905 1.204

Ansgøning om hektartilskud
     
Grundbeløb 1-10 ha inkl. miljøordn. kr./ejendom 400 532
Grundbeløb 11-50 ha ex miljøordn. kr./ejendom 500 665
Grundbeløb 51-500 ha ex miljøordn. kr./ha 10 13
Grundbeløb over 500 ha ex miljøordn. kr./ejendom 5.000 6.650
Grundbeløb miljøordning kr./ejendom 150 200
Grundbeløb overdr. af betalingsrettigh. kr./ejendom 100 133
+ medgået tid kr./time 995 1.323
       
Jordprøveudtagning med GPS
medgået tid

kr./time

905

1.204

Anden bistand
     
Telefon- og mailrådgivning kr./time 905 1.204

Arealopmåling med kortprogram
     
Medgået tid kr./time 905 1.204

Honorararbejde
     
Medgået tid kr./time 905 1.204
       
Avlerbreve      
Grundbeløb kr. 450 599
Vårsæd kr. 330 439
Vinterhvede kr. 530 705
Rug kr. 330 439
Vinterbyg kr. 330 439
Vinterraps kr. 500 665
Hestebønner kr. 330 439
Helsæd, græs kr. 500 665
Majs kr. 250 333
Roer kr. 190 253
Frøgræs kr. 330 439

Portotillæg for udsendelse på papir
med Postdanmark

kr.

200

200

Avlerbreve modtaget elektronisk:

10% rabat
   

Økologisk nyhedsbrev

kr.

995

1.150
       
Husdyrgodkendelser      
Grundbeløb, §16 miljøgodkendelse kr./ejendom 265 352
Grundbeløb, §11 miljøgodkendelse kr./ejendom 820 1.091
Grundbeløb, §12 miljøgodkendelse kr./ejendom 1.640 2.181
Husdyrgodkendelse, medgået tid kr./time 995 1.323

    
Rabatordning på planteavlsarbejde til unge nyetablerede
Der ydes 20% rabat på rådgivningstimer de første to år, hvis følgende betingelser er opfyldt:

Aktiv medlem
Max. 40 år i ansøgningsåret
Førstegangsetableret indenfor 5 år
Modtage mindst 1 årligt markbesøg ved bedrift under 100 ha
Modtage mindst 2 årlige markbesøg ved bedrift over 100 ha

       
Økonomiudvalget (Service og rådgivning) 2020 priser   
  Priser - med grundgebyr økonomi
Kontering/farmsekretær kr./time 675
Regnskabsopgørelse kr./time 975
Momsopgørelse kr./time 715
Ejendomsavanceberegning kr./time 1.175
Skatte- og pensionsstrategi kr./time 1.175
Tilkørselsgebyr kr. 400
Budget og analyser kr./time 975
Øvrig driftsøkonomisk rådgivning kr./time 975
Chefkonsulent kr./time 1.600
Afdelingschef kr./time 1.175
Afdelingsleder kr./time 1.075
Landmandsløn, oprettelse kr. 500
Landmandsløn, 1. lønseddel pr. md. kr. 125
Landmandsløn, pr. efterflg. lønseddel kr. 75
     
Grundgebyr økonomi kr./år 1.500
Ø90 kontingent omsætningsinterval:    
Grp. 1:                             0 -    295.000 kr. kr./år 1.600
Grp. 2:                  295.000 -    555.000 kr. kr./år 2.800
Grp. 3:                  555.000 -    750.000 kr. kr./år 4.600
Grp. 4:                  750.000 - 1.258.000 kr. kr./år 5.800
Grp. 5:               1.258.000 - 3.750.000 kr. kr./år 7.200
Grp. 6:               3.750.000 -  kr./år 9.000
     
  Priser - uden grundgebyr økonomi
Kontering/farmsekretær kr./time 810
Regnskabsopgørelse mm. kr./time 1.170
Momsopgørelse kr./time 858
Ejendomsavanceberegning kr./time 1.410
Skatte- og pensionsstrategi kr./time 1.410
Budget og analyser kr./time 1.170
Øvrig driftsøkonomisk rådgivning kr./time 1.170
Chefkonsulent kr./time 1.920
Afdelingschef kr./time 1.410
Afdelingsleder kr./time 1.290
Landmandsløn, oprettelse kr. 600
Landmandsløn, 1. lønseddel pr. md. kr 150
Landmandsløn, pr. efterflg. lønseddel kr. 90
     
I/S'er betaler Ø90 kontingent for hvert ført regnskab, men kun ét grundgebyr
     
Agro-IT

Priser for medlemmer af
Djursland Landboforening
Værkstedstime kr. 850
Konsulentbesøg pr. time kr. 950
Der faktureres for min. 1 time. Derefter pr. påbegyndt kvarter
Tilkørsel kr. 400
IT-abonnement pr. måned kr. 199

Medlemmer med IT-abonnement kan få gratis telefonsupport på alle arbejdsdage mellem kl. 8 og 10. For medlemmer uden IT-abonnement er prisen for telefonsupport 212,50 kr. pr. kvarter.
     

 

Forretningsbetingelser

Alle priser er ekskl. moms.

Der faktureres for udført arbejde ved hvert kvartals udløb. Dog opkræves medlemskontingentet forud for følgende år pr. 30. november.

Betalingsbetingelser er 20 dage fra fakturadato. Ved for sen betaling tillægges 1,5% i rente pr. måned. Ved rykning opkræves rykkergebyr på 100 kr.

Minimumsdebitering: 30 min – Telefon- og mailrådgivning dog min. 15 min.
Derudover: Pr. påbegyndt kvarter

Samarbejdspartnere

Cookie- og privatlivspolitik på landboforening.dk

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på landboforening.dk og til at støtte markedsføringen af vores services. Ved at klikke videre på landboforening.dk accepterer du vores brug af cookies.

Jeg accepterer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev