Forening og politik

Prisoversigt for Djursland Landboforening


Medlemskontingent 2024 ekskl. moms
 

Kontingentsatser   Aktive medlemmer
Grundkontingent til Djursland Landboforening kr. 1.800
Grundkontingent til Landbrug & Fødevarer (L&F) kr. 1.292
Areal til L&F - søgt grundbet. i 2023 (kr. pr. ha) kr. 17,77
Antal indberettede kg N til L&F: Planåret 2022
(kr. pr. kg N)
kr. 0,1427
Kontingentloft til L&F kr. 12.756    
     
I/S kontingent (uden LandbrugsAvis)    
2. kontingent på ejendom kr. 800
Ægtefælle (uden LandbrugsAvis)    
2. kontingent på ejendommen kr. 1.481
     
Passive og seniormedlemmer:    
Passive (uden LandbrugsAvis) kr. 600
Passive (med LandbrugsAvis) kr. 2.081
Senior (uden LandbrugsAvis) kr. 600
Senior (med LandbrugsAvis) kr. 2.081
     
Ekstra LandbrugsAvis kr. 1.481
     

Tilmeld faktura på mail

Kontakt os Lillian Jensen

Lillian Jensen
Bogholder

8791 2053
5186 9404
lij@landboforening.dk

 

Kun aktive medlemmer har stemmeret/valgbarhed på generalforsamlingen.
Aktive medlemmer modtager LandbrugsAvisen som en del af deres kontingent.

Kun aktive betaler sektor-kontingent efter deres produktions størrelse. Aktive jordbrugere og deres ægtefæller kan ikke være medlem på anden vis end som aktive. Kun aktive kan tegne gruppeliv, men passive/seniorer har ret til fortsættelse i gruppeliv. Et senior-medlemskab støtter seniorudvalg/klub. Alle medlemmer modtager medlemsblad.

Indmeldelse:
Kontakt Sekretariatet på tlf. 8791 2000

Sektorkontingenter:

Areal: (til foreningens planteavlsarbejde)
Fra 5 - 24,99 ha kr.  650  
Fra 25 - 99,99 ha kr. 1.500  
Fra 100 - 249,99 ha kr. 3.000  
Fra 250 - 499,99 ha kr. 4.000  
Over 500 ha kr. 4.600  
       
Køer:      
Over 5 køer eller 5 stk. kødkvæg kr. 700  
       
Svin:      
Over 5 søer eller 10 slagtesvin kr. 700  
       
Udvalget for Planter og Natur (service og rådgivning) 2024 priser

Gødningsplaner:
  Medlemmer Ikke-
medlemmer
Grundbeløb u. 25 ha + dyr kr./ejendom 365 484
Grundbeløb 25-100 ha + dyr kr./ejendom 525 698
Grundbeløb 101-250 ha + dyr kr./ejendom 800 1.064
Grundbeløb 251-500 ha + dyr kr./ejendom 1.200 1.596
Grundbeløb over 500 ha + dyr kr./ejendom 1.700 2.261
+ medgået tid kr./time 1.015 1.350
       
Pesticidregnskab      
Grundbeløb kr./ejendom 225 299
+ medgået tid kr./time 1.015 1.350
       
Markkonsultation      
Medgået tid kr./time 1.015 1.350

Grupperådgivning
     
Grundbeløb kr. 475 632
+ medgået tid fordelt på gruppen kr./time 1.015 1.350

Ansgøning om hektartilskud
     
Grundbeløb 1-9,99 ha inkl. miljøordn. kr./ejendom 500 751
Grundbeløb 10-50 ha ex miljøordn. kr./ejendom 650 798
Grundbeløb 51-500 ha ex miljøordn. kr./ha 13 16
Grundbeløb over 500 ha ex miljøordn. kr./ejendom 6.500 7.980
Grundbeløb flerårige ordninger kr./ejendom 325 432
Grundbeløb et årig ordning (Bio) kr./ejendom 275 366
+ medgået tid kr./time 1.095 1.456
       
Jordprøveudtagning med GPS
medgået tid

kr./time

1.015

1.350

Anden bistand
     
Telefon- og mailrådgivning kr./time 1.015 1.350

Arealopmåling med kortprogram
     
Medgået tid kr./time 1.015 1.350

Honorararbejde
     
Medgået tid kr./time 1.015 1.350
       
Avlerbreve      
Grundbeløb kr. 450 599
Vårsæd kr. 345 459
Vinterhvede kr. 550 732
Rug kr. 345 459
Vinterbyg kr. 345 459
Vinterraps kr. 520 692
Hestebønner kr. 345 459
Helsæd, græs kr. 520 692
Majs kr. 265 352
Frøgræs kr. 345 459

Portotillæg for udsendelse på papir
med Postnord

kr.
500 500
       

Økologisk nyhedsbrev (2024)

kr.

1.190


       
Husdyrgodkendelser      
Husdyrgodkendelse, medgået tid kr./time 1.095 1.456

 

       
Økonomiudvalget (Service og rådgivning) 2024 priser   
  Priser - med grundgebyr økonomi
Kontering/farmsekretær kr./time 780
Regnskabsopgørelse kr./time 1.080
Momsopgørelse kr./time 835
Ejendomsavanceberegning kr./time 1.380
Skatte- og pensionsstrategi kr./time 1.380
Tilkørselsgebyr kr. 500
Budget og analyser kr./time 1.080
Øvrig driftsøkonomisk rådgivning kr./time 1.080
Chefkonsulent kr./time 1.800
Afdelingschef kr./time 1.380
Afdelingsleder kr./time 1.180
Landmandsløn, oprettelse kr. 500
Landmandsløn, 1. lønseddel pr. md. kr. 130
Landmandsløn, pr. efterflg. lønseddel kr. 80
     
Grundgebyr økonomi kr./år 1.620
Ø90 kontingent omsætningsinterval:    
Grp. 1:                         0 -    295.000 kr./år 2.520
Grp. 2:              295.000 -    555.000 kr./år 3.720
Grp. 3:              555.000 -    750.000 kr./år 5.520
Grp. 4:              750.000 - 1.258.000 kr./år 6.720
Grp. 5:           1.258.000 - 3.750.000 kr./år 8.100
Grp. 6:           3.750.000 -                 kr./år 9.900
     
  Priser - uden grundgebyr økonomi
Kontering/farmsekretær kr./time 936
Regnskabsopgørelse mm. kr./time 1.296
Momsopgørelse kr./time 1002
Ejendomsavanceberegning kr./time 1.656
Skatte- og pensionsstrategi kr./time 1.656
Budget og analyser kr./time 1.296
Øvrig driftsøkonomisk rådgivning kr./time 1.296
Chefkonsulent kr./time 2.160
Afdelingschef kr./time 1.656
Afdelingsleder kr./time 1.416
Landmandsløn, oprettelse kr. 600
Landmandsløn, 1. lønseddel pr. md. kr 156
Landmandsløn, pr. efterflg. lønseddel kr. 96
     
I/S'er betaler Ø90 kontingent for hvert ført regnskab, men kun ét grundgebyr
     
Agro-IT

Priser for medlemmer af
Djursland Landboforening
Værkstedstime kr. 945
Konsulentbesøg pr. time kr. 1.045
Der faktureres for min. 1 time. Derefter pr. påbegyndt kvarter
Tilkørsel kr. 500
IT-abonnement pr. måned kr. 249

Medlemmer med IT-abonnement kan få gratis telefonsupport på alle arbejdsdage mellem kl. 8 og 10. For medlemmer uden IT-abonnement er prisen for telefonsupport 212,50 kr. pr. kvarter.
 Alle priser er ex moms    

 

Forretningsbetingelser

Alle priser er ekskl. moms.

Der faktureres for udført arbejde hver anden måned. Dog opkræves medlemskontingentet forud for følgende år pr. 30. november.

Betalingsbetingelser er 20 dage fra fakturadato. Ved for sen betaling tillægges 1,5% i rente pr. måned. Ved rykning opkræves rykkergebyr på 100 kr. inkl. moms.

Minimumsdebitering: 30 min – Telefon- og mailrådgivning dog min. 15 min.
Derudover: Pr. påbegyndt kvarter

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev