Land, miljø & erhverv

Miljøtilsyn


Landbrugsejendomme med husdyr får jævnligt miljøtilsyn fra kommunen. På et tilsyn kontrolleres at alle miljøkrav er overholdt på bedriften - både de generelle miljøkrav som gælder alle husdyrbrug – og tilsvarende de krav, der er stillet i en miljøgodkendelse.

Vi hjælper dig med at få styr på alle spørgsmål før eller efter et tilsyn. Vi afklarer om miljøgodkendelsen er udnyttet fuldt ud, om dyreholdet stemmer overens med det tilladte, og om eventuelle krav til foder og stalde er på plads.

Og hvis der er behov for en opfølgning efter et tilsyn, tager vi gerne dialogen med kommunen for en eventuel afklaring af tvivlsspørgsmål.

 

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Rikke Skyum

Rikke Skyum
Chef for Land, miljø & erhverv

8791 2045
2028 0189
rsk@landboforening.dk

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev