Folkevalgte

Repræsentation i andre organer

Akurat Vikar og Rekruttering

Per Rasmussen, Floesvej 16, Floes Mark, 8960 Randers SØ (Valgt i 2024 for en to-årig periode)
Thomas Olesen, Strandagervej 6, Karlby, 8500 Grenaa (Valgt i 2024 for en to-årig periode)
Udpeget på bestyrelsesmødet den 12. marts 2024

Byggeri & Teknik I/S

Hans Gæmelke, Estruplundvej 51, Ingerslev, 8950 Ørsted
Udpeget på bestyrelsesmødet den 12. marts 2024

Dansk Landbrugs IT A/S (Promenta A/S og Agro-IT A/S)

Mogens Hjort Jensen, Dolmervej 29, 8500 Grenaa (Formand)
Hans Gæmelke, Estruplundvej 51, Ingerslev, 8950 Ørsted
Hans-Henrik Dalsgaard, Føllevej 5, 8410 Rønde
Rikke Skyum, Føllevej 5, 8410 Rønde

Dansk Landbrugsformidling A/S

Per M. Pedersen, Jordemodervej 10, 8586 Ørum Djurs (Formand)
Erik R. Jensen, Voer Gade 1, Voer, 8950 Ørsted
Hans-Henrik Dalsgaard, Føllevej 5, 8410 Rønde
Kitte Borup, Føllevej 5, 8410 Rønde

Rikke Skyum, Føllevej 5, 8410 Rønde

Den Regionale Hjortevildtgruppe for Djursland

Laurits Hougaard, Huldremosevej 14, Ramten, 8586 Ørum Djurs
Dansk Landbrugs repræsentant

Jens Chr. Dahl, Løvenholmvej 78, 8963 Auning
Skov- og Landbrugets repræsentant

Djurslands Udviklingsråd

Hans Gæmelke, Estruplundvej 51, Ingerslev, 8950 Ørsted
Udpeget på bestyrelsesmødet den 12. marts 2024

Efteruddannelse af folkevalgte, ansvarlig

Anja Tvorup, Føllevej 5, 8410 Rønde
Udpeget på bestyrelsesmødet den 12. marts 2024

Gl. Estrup Landbrugsmesse og Dyrskue

Christian Thomsen, Lindhøjvej 5, 8420 Knebel
Udpeget på bestyrelsesmødet den 12. marts 2024

Grønt Råd, Norddjurs Kommune

Esben Øvle Kristensen, Damkærvej 18, Homå, 8500 Grenaa
Udpeget på bestyrelsesmødet den 12. marts 2024

Grønt Råd, Syddjurs Kommune

Mikkel Juhl Nielsen, Tangbakkevej 3, Følle, 8410 Rønde
Udpeget på bestyrelsesmødet den 12. marts 2024

Kvægbrugspolitisk Forum

Mogens Hjort Jensen, Dolmervej 29, 8500 Grenaa
Udpeget på bestyrelsesmødet den 12. marts 2024

Landbrug & Fødevarers delegeretmøde, 9 deltagere

Bestyrelsen indstiller sig selv som delegerede. Hvis de ikke kan deltage, udpeges nyvalgte udvalgsmedlemmer valgt i 2024, og de øvrige folkevalgte udpeges som suppleanter.
Indstillet på bestyrelsesmødet den 12. marts 2024

Nationalpark Mols Bjerge

Jens Søgaard, Karlsbjergvej 1, Dråby, 8400 Ebeltoft
Udpeget på bestyrelsesmødet den 12. marts 2024

Naturnationalpark Mols Bjerge

Jørgen Ivar Mikkelsen, Molsvej 108, Grønfeld, 8400 Ebeltoft
Udpeget på betyrelsesmødet den 12. marts 2024

Naturpark Randers Fjord

Hanne Line Revsbech, Voer Færgevej 68, 8950 Ørsted
Udpeget på bestyrelsesmødet den 12. marts 2024

Regionsudvalget for Kvæg

Mogens Hjort Jensen, Dolmervej 29, 8500 Grenaa
Formand for Kvægbrugsudvalget
Udpeget på Regionsudvalget for Kvæg

Åbent Landbrug Djursland

Ib Damgaard Andersen, Lindå Hede 8, 8543 Hornslet
Rasmus Brøgger, Dråby Søvej 13, 8400 Ebeltoft
Karen Revsbech, Voer Færgevej 68, 8950 Ørsted
Valgt på bestyrelsesmødet den 12. marts 2024

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev