Folkevalgte

Repræsentation i andre organer

Byggeri & Teknik I/S

Hans Gæmelke, Estruplundvej 51, Ingerslev, 8950 Ørsted
Udpeget på bestyrelsesmødet den 23. marts 2023

Dansk Landbrugs IT A/S (Promenta A/S og Agro-IT A/S)

Mogens Hjort Jensen, Dolmervej 29, 8500 Grenaa (Formand)
Hans Gæmelke, Estruplundvej 51, Ingerslev, 8950 Ørsted
Hans-Henrik Dalsgaard, Føllevej 5, 8410 Rønde
Rikke Skyum, Føllevej 5, 8410 Rønde

Dansk Landbrugsformidling A/S

Per M. Pedersen, Jordemodervej 10, 8586 Ørum Djurs (Formand)
Erik R. Jensen, Voer Gade 1, Voer, 8950 Ørsted
Hans-Henrik Dalsgaard, Føllevej 5, 8410 Rønde
Kitte Borup, Føllevej 5, 8410 Rønde

Rikke Skyum, Føllevej 5, 8410 Rønde

Den Regionale Hjortevildtgruppe for Djursland

Laurits Hougaard, Huldremosevej 14, Ramten, 8586 Ørum Djurs
Dansk Landbrugs repræsentant

Jens Chr. Dahl, Løvenholmvej 78, 8963 Auning
Skov- og Landbrugets repræsentant

Djurslands Udviklingsråd

Hans Gæmelke, Estruplundvej 51, Ingerslev, 8950 Ørsted
Udpeget på bestyrelsesmødet den 23. marts 2023

Efteruddannelse af folkevalgte, ansvarlig

Anja Tvorup, Føllevej 5, 8410 Rønde
Udpeget på bestyrelsesmødet den 23. marts 2023

Gl. Estrup Landbrugsmesse og dyrskue

Christian Thomsen, Lindhøjvej 5, 8420 Knebel
Udpeget på bestyrelsesmødet den 23. marts 2023

Grønt Råd, Norddjurs Kommune

Esben Øvle Kristensen, Damkærvej 18, Homå, 8500 Grenaa
Udpeget på bestyrelsesmødet den 23. marts 2023

Grønt Råd, Syddjurs Kommune

Mikkel Juhl Nielsen, Tangbakkevej 3, Følle, 8410 Rønde
Udpeget på bestyrelsesmødet den 23. marts 2023

Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion

Peter Poulsen, Sygehusvej 36, 8950 Ørsted
Formand for Udvalget for Planter og natur
Udpeget på Regionsudvalget for Planteavl 

Landbrug & Fødevarers delegeretmøde, 9 deltagere

Bestyrelsen indstiller sig selv som delegerede. Hvis de ikke kan deltage, udpeges nyvalgte udvalgsmedlemmer valgt i 2023, og de øvrige folkevalgte udpeges som suppleanter.
Indstillet på bestyrelsesmødet den 23. marts 2023

Nationalpark Mols Bjerge

Jens Søgaard, Karlsbjergvej 1, Dråby, 8400 Ebeltoft
Udpeget på bestyrelsesmødet den 23. marts 2023

Naturpark Randers Fjord

Hanne Line Revsbech, Voer Færgevej 68, 8950 Ørsted
Udpeget på bestyrelsesmødet den 23. marts 2023

Regionsudvalget for Kvæg

Mogens Hjort Jensen, Dolmervej 29, 8500 Grenaa
Formand for Kvægbrugsudvalget
Udpeget på Regionsudvalget for Kvæg

Regionsudvalget for Planteavl Midtjylland

Peter Poulsen, Sygehusvej 36, 8950 Ørsted
Formand for Udvalget for Planter og natur
Udpeget på Regionsudvalget for Planteavl

Stabil Vikarservice Østjylland

Per Rasmussen, Floesvej 16, Floes Mark, 8960 Randers SØ (Valgt i 2022 for en to-årig periode)
Thomas Olesen, Strandagervej 6, Karlby, 8500 Grenaa (Valgt i 2022 for en to-årig periode)
Udpeget på bestyrelsesmødet den 17. marts 2022

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev