Folkevalgte

Repræsentation i andre organer

Byggeri & Teknik I/S

Hans Gæmelke, Estruplundvej 51, Ingerslev, 8950 Ørsted
Udpeget på bestyrelsesmødet den 15. juni 2021

Dansk Landbrugs IT A/S (Promenta A/S og Agro-IT A/S)

Mogens Hjort Jensen, Dolmervej 29, 8500 Grenaa (Formand)
Hans Gæmelke, Estruplundvej 51, Ingerslev, 8950 Ørsted
Hans-Henrik Dalsgaard, Føllevej 5, 8410 Rønde
Rikke Skyum, Føllevej 5, 8410 Rønde

Dansk Landbrugsformidling A/S

Per M. Pedersen, Jordemodervej 10, 8586 Ørum Djurs (Formand)
Erik R. Jensen, Voer Gade 1, Voer, 8950 Ørsted
Hans-Henrik Dalsgaard, Føllevej 5, 8410 Rønde
Kitte Borup, Føllevej 5, 8410 Rønde

Rikke Skyum, Føllevej 5, 8410 Rønde

Den Regionale Hjortevildtgruppe for Djursland

Laurits Hougaard, Huldremosevej 14, Ramten, 8586 Ørum Djurs
Dansk Landbrugs repræsentant

Jens Chr. Dahl, Løvenholmvej 78, 8963 Auning
Skov- og Landbrugets repræsentant

Djurslands Udviklingsråd

Hans Gæmelke, Estruplundvej 51, Ingerslev, 8950 Ørsted
Udpeget på bestyrelsesmødet den 15. juni 2021

Efteruddannelse af folkevalgte, ansvarlig

Anja Tvorup, Føllevej 5, 8410 Rønde
Udpeget på bestyrelsesmødet den 15. juni 2021

Grønt Råd, Norddjurs Kommune

Esben Øvle Kristensen, Damkærvej 18, Homå, 8500 Grenaa
Udpeget på bestyrelsesmødet den 15. juni 2021

Grønt Råd, Syddjurs Kommune

Mikkel Juhl Nielsen, Tangbakkevej 3, Følle, 8410 Rønde
Udpeget på bestyrelsesmødet den 15. juni 2021

Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion

Peter Poulsen, Sygehusvej 36, 8950 Ørsted
Formand for Udvalget for Planter og natur
Udpeget på Regionsudvalget for Planteavl 

Landbrug & Fødevarers delegeretmøde, 10 deltagere

Bestyrelsen indstiller nyvalgte folkevalgte som første prioritet til at blive udpeget til delegerede efter bestyrelsen. Hvis de ikke kan deltage, udpeges næstformændene i de to bærende udvalg og de øvrige folkevalgte udpeges som suppleanter.
Indstillet på bestyrelsesmødet den 15. juni 2021

Landbrug & Fødevarer Østjylland, bestyrelsesmedlemmer (L&FØ)

Hans Gæmelke, Estruplundvej 51, Ingerslev, 8950 Ørsted
Formand, Djursland Landboforening
Repræsentationen er vedtægtsbestemt i Landbrug & Fødevarer Østjylland (L&FØ)

Landbrugsmessen Gl. Estrup

Hans Gæmelke, Estruplundvej 51, Ingerslev, 8950 Ørsted
Christian Thomsen, Lindhøjvej 5, 8420 Knebel
Morten Gert Nielsen, Elgårdsmindevej 9, Fløjstrup, 8960 Randers SØ
Henrik Henningsen, Skovgårdevej 25, Tustrup, 8961 Allingåbro
Henrik Friis, Langvadvej 15, Tørslev, 8950 Ørsted
Birthe Koch, Dyringvej 11, 8585 Glesborg
Udpeget på bestyrelsesmødet den 15. juni 2021

Nationalpark Mols Bjerge

Jens Søgaard, Karlsbjergvej 1, Dråby, 8400 Ebeltoft
Udpeget på bestyrelsesmødet den 15. juni 2021

Naturpark Randers Fjord

Hanne Line Revsbech, Voer Færgevej 68, 8950 Ørsted
Udpeget på bestyrelsesmødet den 15. juni 2021

Regionsudvalget for Kvæg Midt-Østjylland

Mogens Hjort Jensen, Dolmervej 29, 8500 Grenaa
Formand for Kvægbrugsudvalget
Udpeget på Regionsudvalget for Kvæg

Regionsudvalget for Planteavl Midtjylland

Peter Poulsen, Sygehusvej 36, 8950 Ørsted
Formand for Udvalget for Planter og natur
Udpeget på Regionsudvalget for Planteavl

Vikarservice Østjylland

Henrik Henningsen, Skovgårdevej 25, Tustrup, 8961 Allingåbro (Valgt i 2020 for en to-årig periode)
Per Rasmussen, Floesvej 16, Floes Mark, 8960 Randers SØ (Valgt i 2020 for en to-årig periode)
Udpeget på bestyrelsesmødet den 30. april 2020

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev