)

Medarbejdere

Anders Lange Økonomikonsulent
8791 2028 2481 6559 al@landboforening.dk Speciale: Driftsøkonomi
Anja Tvorup Direktionssekretær
8791 2015 6129 5594 at@landboforening.dk
Anne-Dorte Kofoed Kantinemedarbejder
8791 2019
Anne-Mette Hougaard Afdelingsleder Regnskab
8791 2012 2481 6501 amh@landboforening.dk Speciale: Skat, ejendomsavance og dødsboer.
Bente Mikkelsen Økonomiassistent
8791 2095 2336 4770 bmi@landboforening.dk Speciale: Ø90
Carsten Kløcher Chef for Planteavl
8791 2073 2835 0191 ck@landboforening.dk Speciale: Chef for Planteavl. Rådgivning på plante-, svine-, og malkekvægbrug.
Carsten Sørensen Afdelingsleder Driftsøkonomi
8791 2076 4049 8331 cs@landboforening.dk
Cathrine T. Rasmussen Kantinemedarbejder
Charlotte L. Udsen Planteavlskonsulent
8791 2044 2835 0188 clu@landboforening.dk Speciale: Rapsdyrkning. Rådgivning på plante, svine- og kødkvægbrug.
Christina H. Siegumfeldt Planteavlskonsulent
8791 2070 2835 0189 chs@landboforening.dk Rådgivning på plante, svine- og kødkvægbrug.
Eigil Thorsgaard Økonomiassistent
8791 2094 4011 3504 eit@landboforening.dk Speciale: Moms og regnskabs-opgørelse
Erik Bendix Jensen Driftsøkonomikonsulent
8791 2084 2481 6524 ebj@landboforening.dk
Frank Bødker Økonomiassistent
8791 2089 2420 2651 frb@landboforening.dk Speciale: Moms og regnskabs-opgørelse
Frank Rasmussen Økonomikonsulent
8791 2081 2083 0362 fr@landboforening.dk Speciale: Socialjura
Hans-Henrik Dalsgaard Chefkonsulent og foreningssekretær
8791 2030 2172 5303 hhd@landboforening.dk
Helle Dalby Rasmussen Servicemedarbejder
8791 2019
Henrik Larsen Chef for Økonomi og Regnskab
8791 2080 2481 6522 hal@landboforening.dk Speciale: Skat og dødsboer
Henrik Østergaard Nielsen Økologi- og planteavlskonsulent
8791 2037 2835 0185 hoen@landboforening.dk Speciale: Økologi. Rådgivning på plante-, svine- og malkekvægbrug.
Inge Lise Sanko Økonomiassistent
8791 2016 6019 3350 ils@landboforening.dk Speciale: Moms og regnskabs-opgørelse
Irene Kjær Madsen Sekretær
8791 2083 2326 7060 ikm@landboforening.dk
Iva Thomsen Økonomiassistent
8791 2013 2945 6376 ivt@landboforening.dk Speciale: Summax
Jakob Ulstrup Souschef og planteavlskonsulent
8791 2054 2835 0184 ju@landboforening.dk Speciale: Souschef for Planteavl. Rådgivning på plante-, svine-, og malkekvægbrug.
Jette Hansen Økonomiassistent
8791 2025 2144 8243 jh@landboforening.dk Speciale: Summax
Kathrine Bachmann Larsen Studentermedhjælper
Kitte Borup Chef for Jura
8791 2047 4049 8791 kib@juridiskafdeling.dk
Kjeld Andreasen Forsøgsleder
8791 2056 2939 5389 ka@landboforening.dk Speciale: Forsøgsleder, Jordprøveudtagning.
Kristian Brøsted Pedersen Planteavlskonsulent
8791 2035 2835 0187 kbp@landboforening.dk Speciale: Plante-IT. Rådgivning på plante-, svine- og malkekvægbrug.
Kristiane M. L. Stilling Junior-planteavlskonsulent
8791 2072 2497 0691 kmls@landboforening.dk
Lars Sørensen Servicemedarbejder
8791 2000
Lene Fisker Økonomiassistent
8791 2090 2465 7832 lef@landboforening.dk Speciale: Lønservice
Lene Lundgaard Planteavlskonsulent
8791 2074 2835 0192 ll@landboforening.dk Speciale: Gradueret kalkning. Rådgivning på plante-, svine- og malkekvægbrug.
Lillian Jensen Bogholder
8791 2053 5186 9404 lij@landboforening.dk Bogholder
Liselotte Madsen Økonomiassistent
8791 2091 2335 6225 lom@landboforening.dk Speciale: Farmsekretær
Lissi Jensen Kantinemedarbejder
8791 2019
Louise Birch Kaspersen Økonomikonsulent
8791 2027 3032 5507 lbk@landboforening.dk Speciale: Skat, moms og HR
Majbritt Kroer Svendsen Advokatsekretær
8791 2048 2084 7946 mks@juridiskafdeling.dk
Maria Rosenberg Bergström Sekretær
8791 2043 2139 8107 mrb@juridiskafdeling.dk
Merete Palk Økonomiassistent
8791 2071 3112 6877 mpa@landboforening.dk Speciale: Moms og regnskabs-opgørelse
Mette Noe Bach Natur- og miljøkonsulent
8791 2041 3031 9934 mnb@landboforening.dk
Mikkel Møller Østerhaab Planteavlsassistent
8791 2055 2371 2038 mm@landboforening.dk Forsøgsmedabejder
Pernille Holmberg Madsen Økonomiassistent
8791 2087 2342 4177 phm@landboforening.dk
Rasmus Juul Andersen Elev
8791 2093 2328 0475 rja@landboforening.dk
Rikke Skyum Chef for Land, miljø & erhverv
8791 2045 2028 0189 rsk@landboforening.dk
Rita Carlsen Økonomiassistent
8791 2017 4053 2235 rc@landboforening.dk Speciale: Vandværker
Sabrina Brohus Kommunikations- og PR-ansvarlig
8791 2049 2274 8375 sb@landboforening.dk
Sandra F. Kjær Økonomiassistent
8791 2031 2939 3905 sfk@landboforening.dk Speciale: Moms, regnskabs-opgørelse og lønservice. Driftsøkonomi
Stine Nybro Koch Økonomiassistent
8791 2021 2342 4693 snk@landboforening.dk
Tina Drejer Maaberg Projektkoordinator
8791 2042 2328 3458 tdm@landboforening.dk
Tine Birgitte Juhl Ejendomsrådgiver
8791 2046 6060 9196 tbj@juridiskafdeling.dk

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev