)

Medarbejdere

Carsten Kløcher Chef for Planteavl
8791 2073 2835 0191 ck@landboforening.dk Speciale: Chef for Planteavl. Rådgivning på plante-, svine-, og malkekvægbrug.
Charlotte L. Udsen Planteavlskonsulent
8791 2044 2835 0188 clu@landboforening.dk Speciale: Rapsdyrkning. Rådgivning på plante, svine- og kødkvægbrug.
Christina H. Siegumfeldt - Barselsorlov Planteavlskonsulent
8791 2070 2835 0189 chs@landboforening.dk Rådgivning på plante, svine- og kødkvægbrug.
Henrik Østergaard Nielsen Økologi- og planteavlskonsulent
8791 2037 2835 0185 hoen@landboforening.dk Speciale: Økologi. Rådgivning på plante-, svine- og malkekvægbrug.
Irene Kjær Madsen Sekretær
8791 2083 2326 7060 ikm@landboforening.dk
Jakob Ulstrup Souschef og planteavlskonsulent
8791 2054 2835 0184 ju@landboforening.dk Speciale: Souschef for Planteavl. Rådgivning på plante-, svine-, og malkekvægbrug.
Kjeld Andreasen Forsøgsleder
8791 2056 2939 5389 ka@landboforening.dk Speciale: Forsøgsleder, Jordprøveudtagning.
Kristian Brøsted Pedersen Planteavlskonsulent
8791 2035 2835 0187 kbp@landboforening.dk Speciale: Plante-IT. Rådgivning på plante-, svine- og malkekvægbrug.
Lene Lundgaard Planteavlskonsulent
8791 2074 2835 0192 ll@landboforening.dk Speciale: Gradueret kalkning. Rådgivning på plante-, svine- og malkekvægbrug.
Mads Gravesen Jensen Planteavlskonsulent
8791 2040 2835 0193 mgj@landboforening.dk Speciale: Reduceret jordbehandling og præcisionsbrug
Mikkel Møller Østerhaab Planteavlskonsulent
8791 2055 2371 2038 mm@landboforening.dk Rådgivning på plante, svine- og kødkvægbrug.
Tobias Leegaard Hensen Planteavlsassistent
8791 2039 2112 6743 tlh@landboforening.dk Forsøg og jordprøver

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev