Planteavl

Jordprøver og kalkning


Jordprøvetagning
Viden om de grundlæggende forhold i dyrkningsjorden er stadig alfa og omega for rationel driftsledelse. Principperne for jordprøvetagning og –analysering ændrer sig kun langsomt. Derimod er den praktiske arbejdsgang i de senere år blevet moderniseret og rationaliseret væsentligt.

Teknik
Størstedelen af jordprøverne udtages nu med en jordprøveudtager monteret på en terrængående, firehjulstrukket motorcykel. Motorcyklen er – udover jordprøvetageren – udstyret med en god GPS-modtager samt en transportabel computer. En rutineret person kan med denne maskine håndtere betydeligt flere prøver i timen end ved traditionel håndudtagning.

Hyppighed
Det er nødvendigt at tage nye jordprøver med jævne mellemrum. Traditionelt har det været anbefalet at tage prøver hvert 5. år. Der har været tendens til at dette interval forlænges lidt, da mange ejendomme er så velforsynede med næringsstoffer, at man føler sig på sikker grund, selvom jordprøverne er ved at blive gamle. Vi vil dog stadig anbefale at der tages nye jordprøver ca. hvert 6. år. Selvom forsyningen med grundgødning er sikret via husdyrgødning, har man brug for at følge udviklingen i specielt reaktionstallene, kalitallene og magnesiumtallene.

Nogle landmænd har søgt at sikre sig mod overraskelser ved at foretage en regelmæssig kalkning hvert 4. – 6. år. Man risikerer dog at kalke arealer, der ikke har behov for kalken, hvorved en årrække fremover kan blive præget af manganmangelproblemer på arealet.
Kalkning uden at kende jordens aktuelle reaktionstal er således en farlig sport – undtagen på deciderede lerjorder (Jb 6 – 8).

Tæthed
Prisstrukturen for jordprøvetagning har i de senere år gjort det relativt billigere at udtage en ekstra prøveæske. Hertil kommer, at de tekniske muligheder med gradueret kalkning og gødskning betyder, at man reelt kan udnytte målte forskelle i f.eks. reaktionstal indenfor den enkelte mark. Derfor er der i disse år en klar tendens til at prøverne lægges tættere end tidligere. Hvor man traditionelt har anbefalet 1 prøve pr. 2-3 hektar, ser vi nu ofte at der tages 1 prøve pr. hektar.

Bestilling
Ønsker du at høre mere vedr. jordprøvetagning, så kontakt din planteavlskonsulent eller Kjeld Andreasen.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Kjeld Andreasen

Kjeld Andreasen
Forsøgsleder

8791 2056
2939 5389
ka@landboforening.dk

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev