Jura

Ansættelsesforhold


Hvis du har ansatte i din bedrift, er det et lovmæssigt krav, at I har en ansættelseskontrakt, der som minimum regulerer de forhold, der er angivet i Ansættelsesbevisloven. Vi kan hjælpe med at få ansættelseskontrakterne på plads i din virksomhed, herunder tjenesteboliger og skattemæssige forhold. Det er også vigtigt, at aftaler om afvikling af overarbejde og overholdelse af arbejdstidsregler er beskrevet i kontrakten, for at forhindre at den ansatte arbejder mere, end det er lovligt i henhold til Arbejdstidsdirektivet.

Hvis du har udenlandsk arbejdskraft, er der også flere lovmæssige krav, som skal opfyldes af dig som arbejdsgiver overfor det offentlige.

Overarbejde kan være kilde til konflikt med en afskediget tidligere medarbejder, hvor du kan risikere at blive mødt med at krav om udbetaling for overarbejde mange år tilbage. Hvis du ikke er enig i kravet, bør du ikke betale noget krav, uden at den ansatte præcist kan dokumentere og bevise overarbejdet.

Overtrædelse af ansættelsesretlige krav medfører ofte større økonomiske godtgørelser til en tidligere medarbejder (som ikke er fradragsberettiget for dig som arbejdsgiver), så det er ofte en god ide at koncentrere sig om at få forholdene på plads fra start.

Vælger en afskediget medarbejder at gå til sin fagforening, fremsætter fagforeningen ofte urealistiske krav mod dig som arbejdsgiver, og vi anbefaler, at du tager kontakt til os, før du indgår i en dialog med fagforeningen eller den tidligere medarbejder. Vi er ofte med i forhandlingerne, hvorefter kravene enten frafaldes, eller reduceres meget.

Kontakt os for at høre mere.

 

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Kitte Borup

Kitte Borup
Chef for Jura

8791 2047
4049 8791
kib@juridiskafdeling.dk

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev