Land, miljø & erhverv

Afgræsning


Afgræsning af naturarealer er en af de bedste naturplejeformer til vores lysåbne naturtyper som eng, overdrev og hede.

En del sammenhængende naturarealer har typisk flere ejere, hvorfor det ofte kan være en overvejelse at udføre naturpleje i fællesskab. For eksempel gennem et græsningslag.

Der findes både arealbaserede tilskudsordninger, hvor man får et fast beløb pr. ha pr. år samt tilskud til forberedelse af afgræsning, hvor man kan søge tilskud til for eksempel nyt hegn, drikkevandsforsyning mv.

Vi hjælper gerne med at koordinere processen samt søge tilskud til afgræsning.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Rikke Skyum

Rikke Skyum
Chef for Land, miljø & erhverv

8791 2045
2028 0189
rsk@landboforening.dk

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev