Land, miljø & erhverv

Natur, afgræsning og skov


Tilskud til læhegn og småbeplantninger 2019
Formålet med tilskuddet er at fremme og bevare biodiversiteten i det åbne land ved etablering af spredningskorridorer – ved plantning af 3-7-rækkede læhegn samt småbeplantninger. Der gives tilskud til både individuelle projekter (én ejer) og kollektive projekter (flere ejere, fx foreninger og sammenslutninger). I individuelle projekter er der et mindstekrav på 0,5 ha projektareal og i de kollektive er mindstekravet på 3 ha projektareal.

Læhegn må højst anlægges med 7 rækker træer og buske – og hver småbeplantning må højst være på 0,5 ha og skal etableres med en indbyrdes afstand på mindst 30 meter.  

Med tilskuddet, som udgør 60.000 kr. pr. ha, følger en forpligtigelse til at efterplante og renholde den nye beplantning i de første 3 vækstsæsoner Der er endvidere en række krav til valg af planter og plantetæthed, som skal opfyldes - ligesom det tilplantede område skal dyrkes pesticidfrit 5 år efter udbetaling af tilskuddet.

Der kan ikke søges tilskud til beplantning af arealer, hvor der i forvejen er skov, vandløb, søer og §3-beskyttede områder. Og et nyt beplantet område skal holde en afstand på mindst 30 meter til §3-natur og beskyttede vandløb.

Ansøgningsperiode: 3 juni 2019 til 2. september 2019.

 

Tilskud til etablering af mindre vådområder
Ejere af privat landbrugsjord og skov kan frem til 31. januar 2020 søge om tilskud til at etablere et mindre vådområde eller et vandhul. Der gives et tilskud på 12.000 - 15.000 kroner pr. projekt. Find flere informationer om ordningen HER

 

Tilskud til projekter i forbindelse med Naturpark Mols Bjerge
Du kan søge tilskud til projekter, som du gerne vil i gang med, hvis de opfylder et eller flere af Nationalpark Mols Bjerges formål.

Der er ansøgningsfrister 2 gange om året, hvis man søger om mere end 25.000 kr. Søger man om mindre end 25.000 kr., kan man indsende sin ansøgning løbende.

Støtte fra Nationalparkfonden kan omfatte:

  • Midler til indgåelse af frivillige aftaler om naturbevaring, naturpleje, drift, naturgenopretning, styrkelse af kulturhistoriske værdier og offentlighedens adgang.
  • Afholdelse af udgifter til forsknings- informations- og oplysningsvirksomhed om Nationalparken.
  • Afholdelse af drifts- og anlægsudgifter efter Nationalparkens formål
  • Støtte til faglig og juridisk rådgivning for indgåelse af frivillige aftaler, sædvanligvis i forbindelse med større projekter.

Du kan læse mere om det HER.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Mette Noe Bach

Mette Noe Bach
Natur- og miljøkonsulent

8791 2041
3031 9934
mnb@landboforening.dk

Samarbejdspartnere

Cookie- og privatlivspolitik på landboforening.dk

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på landboforening.dk og til at støtte markedsføringen af vores services. Ved at klikke videre på landboforening.dk accepterer du vores brug af cookies.

Jeg accepterer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev