Land, miljø & erhverv

Natur, afgræsning og skov

 

Tilskud til etablering af mindre vådområder
Ejere af privat landbrugsjord og skov kan frem til 31. januar 2023 søge om tilskud til at etablere et mindre vådområde eller et vandhul. Der gives et tilskud på ca. 17.000 kroner pr. projekt. Find flere informationer om ordningen HER

 

Tilskud til projekter i forbindelse med Naturpark Mols Bjerge
Du kan søge tilskud til projekter, som du gerne vil i gang med, hvis de opfylder et eller flere af Nationalpark Mols Bjerges formål.

Der er ansøgningsfrister 2 gange om året, hvis man søger om mere end 25.000 kr. Søger man om mindre end 25.000 kr., kan man indsende sin ansøgning løbende.

Støtte fra Nationalparkfonden kan omfatte:

  • Midler til indgåelse af frivillige aftaler om naturbevaring, naturpleje, drift, naturgenopretning, styrkelse af kulturhistoriske værdier og offentlighedens adgang.
  • Afholdelse af udgifter til forsknings- informations- og oplysningsvirksomhed om Nationalparken.
  • Afholdelse af drifts- og anlægsudgifter efter Nationalparkens formål
  • Støtte til faglig og juridisk rådgivning for indgåelse af frivillige aftaler, sædvanligvis i forbindelse med større projekter.

Du kan læse mere om det HER.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Mette Noe Bach

Mette Noe Bach
Natur- og miljøkonsulent

8791 2041
3031 9934
mnb@landboforening.dk

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev