Land, miljø & erhverv

Grundvand

 
Grundvandskortlægningen er nu færdig, og kommunerne skal til at udarbejde indsatsplaner, der skal fastlægge eventuelle tiltag til grundvandsbeskyttelse i de kortlagte indsatsområder. Der er et stort råderum for kommunerne – nemlig fra overvågning til opkøb af jord.

Det er vigtigt at fokusere på, om EU’s drikkevandsdirektiv er opfyldt eller ej, og derigennem kun lave målrettede indsatser, hvor der reelt er problemer, som er påvist ved målinger og ikke kun gennem modelberegninger.

Vi sidder med i de nedsatte koordineringsgrupper, hvor vi varetager lodsejernes interesser i forhold til restriktioner omkring grundvandsbeskyttelse. Her arbejder vi specifikt for, at der ikke laves dyre indsatser, hvis ikke der er påvist et behov.

 

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Rikke Skyum

Rikke Skyum
Chef for Land, miljø & erhverv

8791 2045
2028 0189
rsk@landboforening.dk

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev