Land, miljø & erhverv

Søer


Etablering af søer og vandhuller giver herlighedsværdi på bedriften og er med til at skabe artsrigdom og variation til gavn for naturen. Vildtet har også gavn af et vandhul, som enten bruges til drikkevand eller som opholdssted.

Inden man graver et nyt vandhul, skal man huske at søge tilladelse hos kommunen. Det samme gør sig gældende hvis man vil oprense eller restaurere et eksisterende vandhul, da det sandsynligvis er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3.

For at få størst mulig glæde af et nyt vandhul er det også vigtigt at designe et nyt vandhul korrekt i forhold til placering, vanddybde, skråningsanlæg mv.

Vi rådgiver om placering, udformning, landzonetilladelser og dispensationsansøgninger til oprensning.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Rikke Skyum

Rikke Skyum
Chef for Land, miljø & erhverv

8791 2045
2028 0189
rsk@landboforening.dk

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev