Land, miljø & erhverv

Energibesparelser

Djursland Landboforening har indgået et samarbejde med Byggeri & Teknik I/S i Herning om ansøgninger til energitilskud, da vi ønsker at hjælpe vores medlemmer og kunder bedst muligt gennem de forskellige tilskudsordninger på energiområdet. Kontakt gerne natur- og miljøkonsulent Mette Noe Bach (se kontaktoplysninger t.h.) eller energirådgiver Gunnar Schmidt hos Byggeri & Teknik (gus@byggeri-teknik.dk) for yderligere info.

Tilskud til energibesparelser
Energiselskaberne giver tilskud til energibesparelser. For eksempel udskiftning til LED-lys, forkøling af mælk med grundvand, udskiftning af ventilatorer osv. Energirådgiver Gunnar Schmidt fra Byggeri & Teknik har givet en række eksempler på energibesparelser, som udløser tilskud. Klik her.

VE (vedvarende energi) til proces
Energistyrelsen administrerer denne ordning, hvor man som virksomhed kan få tilskud til at omlægge forbruget af fossil energi (olie eller naturgas) til vedvarende energikilder eller fjernvarme. Der skal være tale om såkaldt procesenergi, hvilket er energi som ”anvendes til produktion, hvor en vare undergår en forandring eller til fremstilling af en vare, der er bestemt for afsætning”. Man kan fx få tilskud til at udskifte et oliefyr, som anvendes til opvarmning af en smågrisestald, med et halm-eller pillefyr.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Mette Noe Bach

Mette Noe Bach
Natur- og miljøkonsulent

8791 2041
3031 9934
mnb@landboforening.dk

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev