Jura

Arv og testamente


Mange landmænd ønsker sikkerhed for, hvordan landbruget kan videreoverdrages til næste generation, eller hvordan arven skal fordeles mellem ægtefælle, samlever og børn. Særejebestemmelse i et testamente sikrer, at arven bliver i familien, og begunstigelse af den længstlevende ægtefælle sikrer mulighederne og økonomien for den længstlevende. Hvis du har en samlever, arver denne ikke, medmindre du har oprettet et testamente, som sikrer samleveren.

Ægtepagter mellem ægtefæller sikrer, at ejendommen bliver på landmandens hænder i forbindelse med skilsmisse og samlivsophør.

Generalfuldmagter sikrer, at en anden kan varetage dine interesser, hvis du selv bliver ude af stand til det som følge af sygdom eller ulykke.

Kontakt os for at høre mere.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Kitte Borup

Kitte Borup
Chef for Jura

8791 2047
4049 8791
kib@juridiskafdeling.dk

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev