Nye regler for registrering af brugere af køretøjer

Udgivet d. 08-07-2024 | Sabrina Brohus

SKAT har udstedt en ny bekendtgørelse om ændring af reglerne om registrering af brugere af køretøjer. De nye regler trådte i kraft 1. juli 2024, og der er gebyrfri ændring frem til 31. december 2024.

 

SKAT har vedtaget en bekendtgørelse om ændring af reglerne om registrering af brugere af køretøjer. De nye regler trådte i kraft den 1. juli, og der er gebyrfri ændring frem til 31. december 2024. Du skal være særlig opmærksom på denne regel, hvis du som virksomhed stiller køretøjer til rådighed for dine ansatte.

Hvem skal registreres?

En bruger af et køretøj betegnes som en fysisk eller juridisk person, der er forskellig fra køretøjets registrerede ejer, og som har ret til at bruge køretøjet i 30 dage eller mere.

Den, der har fysisk råderet over køretøjet, er den fysiske eller juridiske person, som har brugsretten til køretøjet. Den, der har juridisk råderet over køretøjet, er den fysiske eller juridiske person, som fx kan bestemme, hvem et køretøj skal udlejes til, eller hvem et køretøj skal stilles til rådighed for. Som udgangspunkt skal enhver, der har fysisk eller juridisk råderet over et køretøj, registreres som bruger.

Hovedreglen er, at den, der har den fulde eller overvejende fysiske råderet over køretøjet, skal registreres som primær bruger, og at øvrige brugere registreres som sekundære brugere.

For virksomheder, der stiller køretøjer til rådighed for deres ansatte, gælder der dog særlige regler. I dette tilfælde skal virksomheden registreres som primær bruger, og hvis køretøjet er forbeholdt en ansat, registreres denne som sekundær bruger. Den ansatte skal også registreres som sekundær bruger, selvom denne kun kan råde over køretøjet erhvervsmæssigt. Hvis køretøjet ikke er forbeholdt en ansat, kan virksomheden undlade at registrere sekundære brugere. Hvis virksomheden selv ejer køretøjet, skal denne både registreres som primær ejer og primær bruger af køretøjet.

Hvem skal sikre, at de rigtige brugere er registreret?

Køretøjets ejer har pligt til at sikre, at fysiske eller juridiske personer med fysisk eller juridisk råderet over køretøjet registreres som brugere af køretøjet i Motorregistret. Det kan straffes med bøde, hvis køretøjets ejere ikke sikrer, at samtlige brugere registreres.

Seneste nyheder
Kom på bedriftsbesøg hos deltidslandmand Lars Kjær… Læs mere
Love og regler for traktorer og landbrugsmaskiner Læs mere
På Djursland er der stor interesse for lavbundspro… Læs mere
Nye regler for registrering af brugere af køretøje… Læs mere
Tips, tricks og inspiration til dig der bruger Int… Læs mere

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev