Økologi

Økologi


Djursland Landboforening tilbyder individuel økologisk rådgivning, som er målrettet til hver enkelt økologiske bedrift.
Økologikonsulenten er behjælpelig med diverse papir- og skemaarbejder som f.eks den årligt tilbagevendende økologiindberetning/ha-støtteansøgning.
Mark- og gødningsplanlægningen er et vigtigt redskab til at vælge den optimale afgrødesammensætning og til at fordele de tilgængelige gødningsmængder mest hensigtsmæssigt.

Markbesøg og strategirådgivning
Økologikonsulenten står til rådighed med forslag til dyrkningstiltag og løsning af problemer i marken i vækstsæsonen. Tag også økologikonsulenten med på en ”før-høst-tur” for at få en diskussion om tingenes tilstand i marken.

Omlægningsrådgivning/omlægningstjek   - støttet af:

Det er vigtigt at komme godt i gang med omlægningen til økologisk produktion. Vi tilbyder hjælp til planlægning og strategier i forbindelse med selve omlægningen. Vi kan tilbyde et gratis omlægningstjek, hvor vi igennem et konsulentbesøg finder frem til den mest optimale model for omlægning af din bedrift. Omlægningstjek er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug.
Læs mere om omlægningstjek HER

Helhedsorienteret rådgivning
Vi indgår i et bredt netværk af rådgivere fra alle faggrupper indenfor den økologiske produktion. Har du brug for faglig sparring omkring markbrug, husdyr, miljø og natur, teknologi, økonomi og/eller afsætning, finder vi den rette rådgiver, der kan hjælpe dig med at optimere din økologiske drift.

Økologitilskuddene

De relevante tilskud for økologer er de et-årige bioordninger:

  • Økologisk arealstøtte med evt. omlægningstillæg og N-reduktionstillæg
  • Varieret planteproduktion (visse traditionelle konsumafgrøder)
  • Biodiversitet og bæredygtighed (frivillig brak)
  • Miljø- og klimavenlig græs (græs ældre end to år)
  • Ekstensivering med slæt (slæt på særlige kulstofrige arealer uden gødning)

De gamle flerårige økologitilskud fortsætter indtil deres oprindelige ophør.

Læs hele Tilskudsguiden HER

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Henrik Østergaard Nielsen

Henrik Østergaard Nielsen
Økologi- og planteavlskonsulent

8791 2037
2835 0185
hoen@landboforening.dk


Relevante links:

Græsprognose afgræsning
Græsprognose slætgræs
Jordtemperatur
Landsdækkende økologiarrangementer
Økologisk udsædssortiment
Vejl. til økologisk jordbrug
Økologiske dyr

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev