Sådan håndterer du bedst dit græsukrudt

Udgivet d. 05-07-2024 | Sabrina Brohus

Kampen mod uønskede græsser kræver meget disciplin med konsekvent og vedholdende planlægning og opfølgning. Her kort før høst, har man det allerbedste grundlag for at kortlægge sine udfordringer og problemer i marken omkring græsukrudt, lyder det fra Djursland Landboforenings planteavlsafdeling.

Igen i år dukker græsukrudt op på flere arealer på Djursland. Italiensk rajgræs og agerrævehale breder sig stadig, men også gold hejre og væselhale er meget synlig i år. Hos italiensk rajgræs er der udbredt resistens overfor græsukrudtsmidlerne, hvilket måske også er på vej hos agerrævehale, og man kan med fordel få indsendt frø til resistenstest, hvis der bare er den mindste mistanke, lyder opfordringen fra planteavlsafdelingen i Djursland Landboforening.

Kampen mod uønskede græsser kræver meget disciplin med konsekvent og vedholdende planlægning og opfølgning. Her kort før høst, har man det allerbedste grundlag for at kortlægge sine udfordringer og problemer i marken omkring græsukrudt. Om det foregår via funktionerne i Farmtracking, manuelt på et markkort, eller overflyvning med drone, er ikke så vigtigt. Blot kortlægningen ligger til rådighed for fremtidig problemhåndtering. På den korte bane giver gennemgangen og notaterne mulighed for gennemtænkning af arbejdsgange/rutiner i forbindelse med kommende høst og efterfølgende jordbearbejdning.

Tag din planteavlskonsulent med på råd
Grundlæggende skal tiden fra høst til ny afgrøde bruges aktivt under hensyntagen til jordbearbejdningsreglerne. For mange vil det betyde, at efterafgrøderne skal etableres helt anderledes – f.eks. med pløjning eller med meget øverlig jordbehandling som en del af en aktiv strategi imod græsukrudtsproblemer i fremtiden.

Når der høstes, bør de ”rene” arealer tages først. Gem de inficerede arealer, samt yderomgangen, der oftest vil være mere beskidt, til sidst. Det giver en mulighed for at gøre mejetærskeren grundigt ren efter færdiggørelsen af marken, og dermed minimere flytningen af ukrudtsfrø.

Overvej kraftigt, om det er nødvendigt at bjerge halmen på disse arealer, da halmpresseren er et super redskab, til at sprede ukrudtsfrø ud i marken, samt flytte det til øvrige arealer.

Hvordan jordbearbejdningen skal planlægges, vil være meget forskelligt fra ejendom til ejendom. Afgrøde og sædskifte, jordtype og maskinel til rådighed er væsentligt – ligesom arten/arterne af græsukrudt selvfølgelig er det.

Tag din planteavlskonsulent med på råd, hvis du er i tvivl.

 

Seneste nyheder
Kom på bedriftsbesøg hos deltidslandmand Lars Kjær… Læs mere
Love og regler for traktorer og landbrugsmaskiner Læs mere
På Djursland er der stor interesse for lavbundspro… Læs mere
Nye regler for registrering af brugere af køretøje… Læs mere
Tips, tricks og inspiration til dig der bruger Int… Læs mere

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev