Landboforeningen planlægger informationsmøde om permanent ekstensivering

Udgivet d. 14-06-2024 | Sabrina Brohus

Landboforeningen planlægger et informationsmøde om den nye ordning om permanent ekstensivering lige efter årets høst. Ansøgningsrunden er kort, så man kan med fordel allerede nu overveje, om man har arealer, der skal søges på.

 

Landbrugsstyrelsen åbner for en ny ordning om permanent ekstensivering. Ordningen er for de landmænd, som har et samlet stykke landbrugsjord på over 0,3 ha, som de ønsker at udtage til gavn for miljø, klima og natur. Tilskuddets størrelse afhænger af, om arealet var anmeldt i fællesskemaet som et omdriftsareal (82.500 kr. pr. ha) eller et permanent græsareal (35.500 kr. pr. ha) i en referenceperiode, der forventes at være 2021-2023. Den treårige tilsagnsperiode begynder 1. januar 2025, og tilskuddet – en engangsudbetaling – forventes udbetalt i december samme år.

Rikke Skyum, Chef for Land, miljø & erhverv, Djursland Landboforening forklarer, at der er en række krav, som skal opfyldes, hvis man ønsker at søge ordningen. Arealet skal være et landbrugsareal på mindst 0,3 ha, og ansøger skal være ejer af arealet. Der må ikke bruges pesticider eller gødning på arealet, som heller ikke må tilsås, tilplantes eller jordbehandles. Desuden skal der enten i 2021, 2022 eller 2023 være søgt landbrugsstøtte til arealet. Eftersom du kun kan søge til landbrugsarealer, kan der ikke søges permanent ekstensivering til arealer, der allerede er naturarealer uden landbrugsdrift eller § 3-arealer.

”Landboforeningen holder efter årets høst et informationsmøde om ordningen. Det er ikke afklaret, om ordningen udbydes de kommende år, så er man interesseret, kan man med fordel allerede nu overveje, om man har arealer, der skal søges på, da ansøgningsrunden åbner den 2. september og allerede slutter igen ultimo november”, lyder det fra Rikke Skyum.

Seneste nyheder
Kom på bedriftsbesøg hos deltidslandmand Lars Kjær… Læs mere
Love og regler for traktorer og landbrugsmaskiner Læs mere
På Djursland er der stor interesse for lavbundspro… Læs mere
Nye regler for registrering af brugere af køretøje… Læs mere
Tips, tricks og inspiration til dig der bruger Int… Læs mere

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev