Flere væsentlige ændringer i Minivådområdeordningen

Udgivet d. 15-05-2024 | Sabrina Brohus

Ansøgningsrunden til Minivådområdeordningen forventes at åbne midt juni, og der er denne gang flere nye tiltag i ordningen. Et af de nye tiltag er, at det ikke længere er et krav, at 80 procent af et minivådområdes drænopland skal udgøres af omdriftsarealer. Fremover er det blot et krav, at 80 procent af minivådområdets drænopland udgøres af landbrugsarealer.

 

Hvis du overvejer at etablere et minivådområde og søge tilskud, så er det en god idé at gå i gang med at planlægge dit projekt allerede nu. Ansøgningsrunden til minivådområdeordningen forventes at åbne i midten af juni, og der er flere ændringer i ordningen. Som noget nyt er det blandt andet ikke længere et krav, at 80 procent af et minivådområdes drænopland skal udgøres af omdriftsarealer. Fremover er det blot et krav, at 80 procent af minivådområdets drænopland udgøres af landbrugsarealer.

Derudover bliver ordningen fremadrettet toårig og gælder for ansøgningsrunderne i 2024 og 2025. Satserne for standardomkostninger er blevet genberegnet, så de afspejler de faktiske omkostninger i projektet, og projektperioden for tilsagn til minivådområder er forlænget til at være en treårig periode.

Kontakt din udtagningskonsulent allerede nu

Det er en god idé at planlægge din ansøgning allerede nu, hvis du overvejer at søge om tilskud til et minivådområde i ansøgningsrunden 2024. For at etablere et minivådområde kræver det, at du er en privat ansøger, som ejer eller forpagter et areal, der er udpeget som 'egnet' eller 'potentielt egnet' til etablering af minivådområder. Minivådområdet skal yderligere placeres i en kystvandgruppe, hvor der vurderes at være et kvælstofindsatsbehov. Du kan læse mere om ordningen på Tilskudsguiden for Minivådområder 2024, når ordningen åbner i uge 25 2024.

Du kan få gratis hjælp til at søge om tilskud til etablering af et minivådområde, samt gratis hjælp til at planlægge og designe dit minivådområde hos udtagningskonsulenterne. Hvis du ikke allerede er i kontakt med en udtagningskonsulent, er det en god idé at kontakte en udtagningskonsulent nær dig allerede nu. 

Find din udtagningskonsulent HER.

Om ordningen

I 2024 er der afsat 132 mio. kr. til tilskud til minivådområder. Landbrugere får som tidligere år 100 procent af standardomkostningerne i tilskud til at anlægge minivådområdet og kan derudover søge om kompensation for at udtage og vedligeholde arealet, hvilket der er afsat en pulje på 17,5 mio. kr. til.

Minivådområders effekt tilskrives kystvandoplandet og ikke den enkelte landmand. Minivådområder skal opretholdes i 10 år.

Tilskuddet er finansieret med EU-midler under Den fælles landbrugspolitik for 2023-2027.

Faktaboks: Standardomkostninger

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Rikke Skyum

Rikke Skyum
Chef for Land, miljø & erhverv

8791 2045
2028 0189
rsk@landboforening.dk
Seneste nyheder
Flere væsentlige ændringer i Minivådområdeordninge… Læs mere
Stemningsbilleder fra Balle Læs mere
Bedriftsbesøg: LandboUngdom sørger for den grilled… Læs mere
Status på Grøn trepart – medlemsmøde med Søren Søn… Læs mere
Landboforeningen står klar på årets Landbrugsmesse… Læs mere

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev