Ny BNBO-lov på vej

Udgivet d. 25-03-2024 | Sabrina Brohus

Det vil fortsat være muligt at lave frivillige aftaler om pesticidfri drift af arealer indenfor BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder) indtil udgangen af 2024. Herefter vil en ny BNBO-lov give kommunerne pligt til at udstede påbud til lodsejerne om beskyttelse af de boringsnære områder.

Det er politisk bestemt, at BNBO’erne omkring de almene vandforsyningsboringer skal være pesticidfri (landbrugsjord). Der gives en ny frist til udgangen af 2024 til, at vandværker og lodsejere indgår en frivillig aftale herom. Derefter får kommunerne pligt til at udstede et påbud om pesticidfri drift. Ved en frivillig aftale er der mulighed for at tilpasse aftalearealet til brugsgrænser, og aftalerne kan sandsynligvis indgås på ekspropriationslignende vilkår. Både aftale og påbud forventes at være varig. Det betyder, at forholdet tinglyses, samt at der skal udbetales en engangserstatning for tab.

Praksis for beregning af erstatninger

Man har som lodsejer krav på fuld erstatning ved indgåelse af en frivillig aftale om pesticidforbud. Dette spørgsmål har Overtaksationskommissionerne (OT) behandlet i en række afgørelser i 2021.

OT har i en række sager opstillet en række fælles forudsætninger for erstatningsudmåling ved pesticidforbud. OT har i den forbindelse også slået fast, at der skal foretages et konkret skøn af en række parametre.

Det vigtigste element er, at erstatningen for pålæg af pesticidfri drift skal beregnes på baggrund af nedgangen i den berørte ejendoms værdi. Det vil sige, at der skal ske en fastsættelse af arealets værdi før og efter indgrebet. I gennemsnit har værditabet i de afgjorte sager udgjort ca. 60 % af jordprisen.

Erstatningen kan være skattefri, hvis frivillige aftaler indgås på ekspropriationslignende vilkår. Landboforeningen anbefaler, at man søger rådgivning om dette punkt i hver enkelt sag.

Vær på forkant

Muligheden for at indgå frivillige aftaler, hvor man sammen med sit lokale vandværk bliver enige om udformning, erstatning mv., er nu en mulighed frem til udgangen af 2024. Landboforeningen anbefaler derfor, at man snarest tager en aktiv dialog med sit vandværk om en frivillig aftale med udgangspunkt i ovenstående principper.

Seneste nyheder
Sæt datoen for landboforeningens første bedriftsbe… Læs mere
Eleverne kom hele vejen rundt - fra stald til køle… Læs mere
Webinar: Kan de nye præcisionsforædlingsteknikker … Læs mere
Temadag om udtagning af landbrugsarealer Læs mere
To nye medlemmer til netværket for de yngre landmæ… Læs mere

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev