Djursland Landboforenings Generalforsamling

 

Djursland Landboforenings Generalforsamling - spisning kl. 18.00 / generalforsamling kl. 19.00. 

Tilmelding senest den 3. marts på tlf. 8791 2000 eller elektronisk nedenfor.  

Dagsorden følger

 1. Valg af stemmetællere og dirigent
  Bestyrelsen foreslår konsulenter som stemmetællere, og Jørgen Ivar Mikkelsen indstilles som dirigent 
 1. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år samt arbejdsplaner for indeværende år
  Formand Hans Gæmelke
 2. Forhandling om formandens beretning

 3. Eventuel beretning fra udvalgsformænd

 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår, herunder redegørelse om rådgivningsvirksomheden
  Sekretær og chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard
  Regnskabet skal godkendes jfr. vedtægternes §31
 5. Behandling af indkomne forslag

  Kaffe og brød
   
 1. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer
  På valg er: Hans Gæmelke
  (valgmetode: Absolut flertal)

  Valg af tre fritvalgte bestyrelsesmedlemmer
  På valg er: Esben Øvle Kristensen, Jørgen Ivar Mikkelsen og Hanne Line Revsbech
  (valgmetode: Prioriteringsmetoden)

  Valg af to fritvalgte til Åbent Landbrug
  På valg er: Karen Revsbech og Birthe Koch (valgmetode: Prioriteringsmetoden)

 2. Øvrige valg
  Valg af revisor
  På valg er: Ernst & Young
 3. Eventuelt

 


Arrangør: Djursland Landboforening

5. marts 2024 kl. 18:00

Adresse: Auning Idræts- og Kulturcenter, Sdr. Fælledvej 5c, 8963 Auning


Kommende aktiviteter
Foredrag v/Morten Bay Mortense… Læs mere
Julehygge/foredrag med "De fir… Læs mere
Kursus i brandteknisk varmt ar… Læs mere
Årsmøde i Deltidsudvalget Læs mere
Vinterfest med spisning og und… Læs mere
Virksomhedsbesøg hos Auning fy… Læs mere
Årsmøde i Svineproduktionsudva… Læs mere
Årsmøde i Kvægbrugsudvalget Læs mere
Kursus i Cropmanager Læs mere
Årsmøde i Udvalget for Planter… Læs mere

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev