Land, miljø & erhverv

Miljøteknologi


Djursland Landboforening har indgået et samarbejde med Byggeri & Teknik I/S i Herning om miljøteknologi-tilskudsansøgninger, da vi ønsker at hjælpe vores kunder bedst muligt gennem de forskellige miljøteknologiordninger. Du er meget velkommen til at kontakte Natur- og miljøkonsulent Mette Noe Bach for yderligere info.

Miljøteknologi 2019 - Kvæg og gartneri

Formålet med tilskudsordningen er at formindske miljøbelastningen fra primærproduktionen. Der gives tilskud til teknologier, som reducerer ammoniakudledning eller energiforbrug på kvægejendomme – og til teknologier, som formindsker forbruget af energi eller pesticider eller reducerer udledningen af næringsstoffer på gartneriområdet.

Den samlede tilskudssum er på 50 millioner kr. Se den samlede liste over tilskudsberettige teknologier i bilag 1 til bekendtgørelsen, som ligger her.

I år arbejdes der med standardomkostninger i ordningen, så der skal ikke vedlægges to tilbud til ansøgninger om tilsagn.

Ansøgningsperiode: 1. oktober - 3. december 2019.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Mette Noe Bach

Mette Noe Bach
Natur- og miljøkonsulent

8791 2041
3031 9934
mnb@landboforening.dk

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev