Kvælstofprognosen for 2023 er klar

Udgivet d. 15-03-2023 | Sabrina Brohus

Kvælstofprognosen for 2023 viser et mindre kvælstofbehov end normalt på lerjorde i hele landet.

 

På trods af en regnfuld vinter i visse dele af Danmark, viser N-min- målingerne fra februar 2023, at kvælstofindholdet på lerjord er højere i hele landet end gennemsnittet af de foregående 11 år, skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse i dag. 

På sandjorden er indholdet af kvælstof gennemsnitligt. Der er ikke fundet grundlag for en områdeopdeling af landet. Prognosen gælder for grovsandet jord (JB 1 og 3), finsandet jord (JB 2 og 4), lerjord (JB 5-9) og humusjord (JB 11) på marker med vinterkorn eller forårssåede afgrøder med et kvælstofbehov. For JB 10 og 12 er der ikke en prognose. 

Korrektion af kvælstofkvoten afhængig af jordtype og område (kg N pr. ha)

Område

Grovsand (JB 1+3)

Finsand
(JB 2+4 og 10+12)

Sandblandet ler
(JB 5-6)

Lerjord
(JB 7-9)

Humusjord
JB 11

Hele landet

0

0

-5

-5

0

 Prognosen er klar i GKEA 22. marts

Prognosen vil være klar i Gødningskvote- og efterafgrødeskemaet (GKEA) onsdag den 22. marts 2023. Din kvote vil automatisk blive beregnet, så den er tilpasset kvælstofprognosen, og du behøver derfor ikke foretage dig noget. 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. marts 2023 og gælder for planperioden 2022/2023.

Om kvælstofprognosen 

Kvælstofprognosen er udarbejdet af Seges Innovation, Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Landbrugsstyrelsen og indstilles til Landbrugsstyrelsen af Normudvalget. 

Kvælstofprognosen for 2023 er beregnet på grundlag af N-min i jorden på 101 marker målt i første halvdel af februar 2023. Resultaterne af N-min målingerne er sammenholdt med det gennemsnitlige N-min-indhold målt i februar i perioden 2012-2022. 

Seneste nyheder
Én bestemt salgsform vinder indpas lige nu Læs mere
Din Mark Lige Nu: Præcisionsgødskning - sådan! Læs mere
Webinar: Lykkes med at få en BNBO-aftale Læs mere
Nye kræfter til Djurslandgården Læs mere
Vertical Farming fra alle vinkler Læs mere

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev