Ansøgning om tilskud til erhvervsrettet jordfordeling

Udgivet d. 18-07-2019 | Sabrina Brohus

Landbrugsstyrelsen åbner den 1. august 2019 for ansøgninger om tilskud til erhvervsrettet jordfordeling mellem landbrugsejendomme. Ordningen er en del af hjælpepakken til landbruget og har en ramme på 10 millioner kr.


Ordningen yder tilskud til lodsejere, der deltager i en jordfordeling, som skal skabe bedre arronderede landbrugsejendomme. Det vil sige, at den enkelte landmand vil kunne opnå forbedring af sin driftsenhed ved at bytte sig til jord, som gør det muligt at sammenlægge arealer, så de bliver større og nemmere at håndtere med store maskiner. Forbedringerne kan også ligge i, at landmanden får mindsket køreafstanden mellem driftsbygninger og omdriftsarealerne. Ordningen for Erhvervsrettet Jordfordeling er en del af hjælpepakken til landbruget (Tørkepakken) og har en ramme på 10 millioner kr.

Bekendtgørelse og vejledning om tilskudsordningen

Den endelige vejledning om tilskud til erhvervsrettede jordfordelinger mellem landbrugsejendomme er endnu ikke offentliggjort. Når den foreligger, forventes den offentliggjort på Landbrugsstyrelsens hjemmeside: www.lbst.dk/ Samtidig er den endelige bekendtgørelse om tilskud til erhvervsrettede jordfordelinger mellem landbrugsejendomme heller ikke offentliggjort.

For at komme i betragtning til et tilskud, skal der i projektet, som man vil deltage i, indgå mindst 5 lodsejere med et samlet areal på minimum 100 hektar til omfordeling. I ansøgningen skal man sandsynliggøre det arronderingsmæssige potentiale, som ordningen sigter mod. Det er en forudsætning for at kunne opnå tilsagn om tilskud og senere udbetaling af tilskud, at de deltagende lodsejere i jordfordelingen som minimum lader sig registrere i en frivillig forening med eget cvr.nr. og NemKonto.

Det er sammenslutningen, der søger om tilsagn hos Landbrugsstyrelsen, og det er også sammenslutningen, der gennem hele processen er kontaktperson mellem lodsejere, planlægger, landinspektør og Landbrugsstyrelsen. Tilskuddet bliver også betalt til sammenslutningen, som fordeler tilskuddet mellem de deltagende lodsejere i forhold til de omkostninger, som de hver især har afholdt omkostningen for.

Hvad gives der tilskud til?

Der gives primært tilskud til kerneudgifterne ved en jordfordeling. Det vil sige f.eks. udgifter til planlægning og berigtigelse og tinglysning af den kendelse, som afsiges af Jordfordelingskommissionen til de matrikulære ændringer ved landinspektøren og hos Geodatastyrelsen. Der ydes derimod eksempelvis ikke tilskud til udgifter til bank eller kreditinstitutter, f.eks. udgifter til lånoptagelse eller relaksation af pantehæftelser.  Det vil fremgå af bekendtgørelsen og vejledning om tilskud til erhvervsrettede jordfordelinger mellem landbrugsejendomme, når disse bliver offentliggjort, hvad man konkret kan søge tilskud til. Tilskuddet dækker maksimalt omkostninger indtil 3.500 kr. pr. omfordelt hektar. Det er en betingelse for udbetaling af tilskuddet, at der afsiges jordfordelingskendelse for det pågældende projekt.

 

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Mette Noe Bach

Mette Noe Bach
Natur- og miljøkonsulent

8791 2041
3031 9934
mnb@landboforening.dk
Seneste nyheder
Årsmøde for planteavlere Læs mere
1500 samlet til Plantekongres 2020 i Herning Læs mere
Byggeri & Teknik I/S henter stærk og kendt profil … Læs mere
Landmandens sprøjtebevis skal fornyes hvert 4. år Læs mere
Økologisk årsmøde i Djursland Landboforening Læs mere

Samarbejdspartnere

Cookie- og privatlivspolitik på landboforening.dk

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på landboforening.dk og til at støtte markedsføringen af vores services. Ved at klikke videre på landboforening.dk accepterer du vores brug af cookies.

Jeg accepterer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev