Bedriftsbesøg med Økologiudvalget hos AU's Forsøgsstation ved Gl. Estrup

Bedriftsbesøg med Økologiudvalget hos AU's Forsøgsstation ved Gl. Estrup.

Mange har nok i de senere år kørt forbi Gl. Estrup på vej fra Auning til Randers og set en masse aktivitet på engene vest for slottet. Det er Aarhus Universitet, som har flyttet alle forsøgsaktiviteter fra Årslev forsøgsstation på Fyn til Auning.

Nu har du mulighed for at høre mere om stedet og arbejdet, når Økologiudvalget i Djursland Landboforening inviterer til rundvisning og markvandring tirsdag den 18. juni kl. 19.30 på Randersvej 8H, 8963 Auning (indkørsel ved Det Grønne Museum, derefter drejes til venstre, hvor vi mødes ved de nye bygninger vest for museets bygninger).

Forsøgsarealerne anvendes fortrinsvis til forskning og dyrkningsforsøg indenfor alle plantebaserede fødevarer som f.eks. frugt, bær og grøntsager samt bælgplanter. Aktuelt er der blandt andet forsøg med forskellige bælgplanter i monokultur og samdyrkning, håndtering af forskellige organiske gødningskilder, minimering af næringsstofudvaskning i grønsager samt frostbeskyttelse af blomsterne i frugt og bær. Selvom der ikke i år er etableret forsøg med ukrudtsbekæmpelse og efterafgrøder, er det emner, der optager folkene på stedet meget, og vi kommer undervejs også til at snakke om disse udfordringer i økologien.

Økologi- og planteavlskonsulent Henrik Østergaard Nielsen deltager på aftenen.


Arrangør: Djursland Landboforening - Økologiudvalget

18. juni 2024 kl. 19:30

Adresse: Forsøgsarealerne ved Gl. Estrup, Randersvej 8H, 8963 Auning

Kommende aktiviteter
Bedriftsbesøg med Økologiudval… Læs mere
DjurslandGården - Besøg Pileg… Læs mere
DjurslandGården - Besøg Rønne… Læs mere
DjurslandGården - Besøg Pileg… Læs mere
DjurslandGården - Besøg Elle… Læs mere
Tur til Sangstrup Klint og bes… Læs mere
DjurslandGården - Besøg Rønne… Læs mere
DjurslandGården - Besøg Elle… Læs mere
DjurslandGården - Besøg Enegå… Læs mere
DjurslandGården - Besøg Elle… Læs mere

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev