Uden beviser kan kommunen ikke ekspropriere folks levebrød

Udgivet d. 02-05-2018 | Sabrina Brohus

Aarhus Kommune mener sandsynligvis, at man ville være foregangskommune, når det gælder kravet til vandkvaliteten i drikkevandsboringerne og har derfor kastet sig ud i et korstog mod indhold af alle målbare stoffer. - Men det går ikke, understregede advokat Håkun Djurhuus overfor 120 landmænd fra hele det østjyske område.


På et stort medlemsmøde arrangeret af Landboforeningerne Kronjylland, Midtjylland, Djursland og Odder-Skanderborg og Østjydsk Familielandbrug fremlagde chefjurist Charlotte Bigum Lynæs fra Landbrug & Fødevarer (L&F) og L&F’s indhyrede advokat Håkun Djurhuus fra Bech-Bruun i sidste uge, deres syn på drikkevandssagen i Aarhus, den aktuelle strategi for klager til Miljø & Fødevareklagenævnet og eventuelt efterfølgende retssag.

Ifølge Charlotte Bigum Lynæs og Håkun Djurhuus er der kun én vej frem i forhold til de påbud, som kommunen har udstedt i Århusområdet, og det er at starte med at klage til Miljø & Fødevareklagenævnet.

”Når det er angivet som første instans, nytter det ikke at forsøge at hoppe direkte til en retssag. Det vil blive afvist. Derfor tager vi den slagne vej”, understregede Charlotte Bigum Lynæs og pegede på, at der naturligvis er en chance for, at kommunens fremfærd vil blive stoppet her.

Det blev den så ikke i Egedal-sagen. Her gav Miljø & Fødevareklagenævnet Egedal Kommune medhold, og L&F er derfor gået i gang med en egentlig retssag.

Håkun Djurhuus er overbevist om, at retssagen i Egedal Kommune og klagen til Miljø & Fødevareklagenævnet i Aarhus-sagen må gå landbrugets vej. Han mener, at i Aarhus bygger kommunen hele sit påbud på målinger af ikke aktuelle stoffer og formodninger om fremtidig nedsivning.

Kommune har bevisbyrde

Håkun Djurhuus peger på, at det i juraen ligger fast, at Aarhus Kommune har bevisbyrden og hermed pligt til at skaffe sig viden, inden man går ud med afgørelser, der har så vidtrækkende konsekvenser, som de har for landbruget. Han påpeger endvidere, at kommunen ikke har foretaget en eneste reel undersøgelse af forekomsten af aktuelle, i dag anvendte pesticider under rodzonerne i de pågældende områder.

- Det er tankevækkende, at ingen af de fire kommuner: Aarhus, Egedal, Sønderborg og Aalborg, som i dag er ude med påbud overfor landmænd, har søgt viden, der kan verificere, om deres påstande og formodninger har noget på sig, siger Håkun Djurhuus.

Ifølge ham findes der nemlig utallige domstolsafgørelser, som viser, at retssager, med den slags mangel på beviser, tabes. Det er altså stærk, saglig og faglig viden, der skal løfte landbrugets argumentationer igennem Miljø & Fødevareklagenævnet i Aarhus sagen. 

Sagerne trækker ud
Et par ting er dog sikkert i drikkevandssagen omkring Aarhus Kommune. For det første vil sagen tage tid – og sandsynligvis flere år inden den endelig er afgjort. For det andet vil en afgørelse i Miljø & Fødevareklagenævnet, hvis den går landbruget imod, have opsættende virkning, således at landbruget skal efterleve afgørelsen, indtil udfaldet af en efterfølgende retssag foreligger.

For det tredje, mener advokat Håkun Djurhuus også, at hvis en retssagsafgørelse går landbrugets vej, vil det være muligt at få en vis form for erstatning for driftstab i den mellemliggende periode.

”Landbruget har en række forsøgsresultater, der viser udbytteforskellen på afgrøder dyrket med og uden pesticider. Det er håndfast materiale, som vi må tage udgangspunkt i, hvis det kommer så vidt”, siger han og medgiver, det måske ikke bliver nemt at hive erstatninger hjem, men heller ikke helt umuligt.

 Alt i alt viste aftenen og de mange efterfølgende spørgsmål fra forsamlingen, at chefjuristen og advokaten, nok ser mange vanskeligheder forude, men absolut også gode muligheder for, at sagen lander et sted, hvor landmændene gerne ser den lande.

 

Advokat Håkon Djurhuus

Seneste nyheder
Den tørre jord gør det nemt at få styr på markdræn… Læs mere
Tørke på dagsordenen på Landsformandsmødet Læs mere
Kravet om indberetning af sprøjtejournal præcisere… Læs mere
Tørken rammer årets høst hårdt på Djursland Læs mere
Fristen for etablering af efterafgrøder bliver for… Læs mere

Samarbejdspartnere

Cookie- og privatlivspolitik på landboforening.dk

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på landboforening.dk og til at støtte markedsføringen af vores services. Ved at klikke videre på landboforening.dk accepterer du vores brug af cookies.

Jeg accepterer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev