Billedarkiv

(Nyeste billede øverst - klik på billedet og se det i rigtigt format)

02. januar 2018 Velkommen til Landbocentret, Føllevej 5 Foto: Djursland Landboforening
21. december 2017 Landbocentret i Følle, en morgen i december 2017. ...Vidste du i øvrigt, at danske juletræsdyrkere i år har sendt omkring 10 millioner juletræer til udlandet, og at der igen i år er sendt flere juletræer til nordmændene, end de sender til os. Det oplyser Landbrug & Fødevarer. Foto: Djursland Landboforening, JF
18. december 2017 Ifølge frøvirksomheden DLF var høsten af rødsvingel god i 2017 – med et indeks 105 i forhold til et fem års gennemsnitsudbytte. Her en mark med rødsvingel, hvor der tilsyneladende er planlagt høst andet år, hvilket da også er det mest almindelige for arten. Ugelbølle Strand, 8. december 2017. Foto: Djursland Landboforening, JF
15. december 2017 Det normale antal snedage i december er for landets som helhed 6. Altså helt som normalt har der været sne flere dage på Djursland i første halvdel af dette års december. Som her ved Landbocentret i Følle den 14. december 2017. Foto: Djursland Landboforening, JF
11. december 2017 Græssende kødkvæg, overvejende Limousine, ved Feldballe, på skråninger op imod Krogdal Bakke, 3. december 2017. Foto: Djursland Landboforening, JF
04. december 2017 Vinterpløjning af stubmark på lerjord efter en relativ tør november i Østjylland. Følle, 4. december 2017. Foto: Djursland Landboforening, SB
01. december 2017 Liselotte Madsen fejrer den 1. december sit 25 års jubilæum i Djursland Landboforening. Liselotte får her overrakt blomster og gave fra landboforeningen af chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard og afdelingschef Rikke Skyum. Dagen markeres med reception i foreningens lokaler på dagen fra kl. 12-14. Foto: Djursland Landboforening, IKM
30. november 2017 I november er der fældet mange juletræer, og det har efterladt udtyndede plantager som denne ved Eskerod. I 2016 blev der eksporteret 7,7 mio. danske juletræer, og 46 procent gik direkte til Tyskland, skriver Flensborg Avis. Foto: Djursland Landboforening, JF, 26. november 2017
27. november 2017 Hvedestub med forekomst af græsukrudt, herunder herbicidresistent rajgræs. Stokkene markerer forskellige eksperimenter til bekæmpelse af det besværlige og tabsvoldende ukrudt. Ommestrup, 21. november 2017. Foto: Djursland Landboforening, ESP
24. november 2017 Solopgang over Stabelhøjene på Mols. Stabelhøjene er to bronzealderhøje etableret på et i forvejen højt sted i landskabet. Samlet set når højene derved op på 135 meter og 133 meter over havet. Højene angives at stamme fra den tidlige bronzealder, 1800 - 1000 år før Kristi fødsel. Foto: Hanne Flensborg, 21. november 2017
23. november 2017 De to planteavlsmøder i november 2017 trak samlet 93 interesserede til Følle. Her et foto fra eftermiddagsmødet den 15. november, kort før lokale konsulenter begyndte deres oplæg om bl.a. tidens plager i form af sygdomme og skadedyr - foruden om udfordringer og muligheder i forbindelse med målrettet miljøregulering. Foto: Djursland Landboforening, JF
21. november 2017 Frostmorgen nær Vrinners, på Mols. I baggrunden vindmøllen på Vrinners Hoved. Foto: Hanne Flensborg, 21. november 2017
17. november 2017 Raps af sorten DK Exalte står her med 5 til 6 blade. Rapsen er etableret ved grubbesåning den 21. august. Forfrugten er vårbyg, hvor halmen blev fjernet og marken tallerkenharvet. Set nær Nimtofte, 15. november 2017. Foto: Djursland Landboforening, JF
14. november 2017 Veletableret efterafgrøde efter vinterbyg på Sivested Mark. Afgrøden samler næringsstoffer fra jorden og fungerer som grøngødning til kommende afgrøde. Honningurtens blå blomster er kendt for at tiltrække mange bier og andre insekter. Foto: Djursland Landboforening, IKM, 29. oktober 2017
10. november 2017 En tradition er det for nogle at spise gås eller and Mortens Aften, altså aftenen før Mortens Dag, 11. november. Den skik kan føres tilbage til Middelalderen og baserer sig på en historie om biskop Martin af Tours, der ville have hævn over åbenmundede gæs, der røbede hans skjulested. Foto: Djursland Landboforening, JF, Egens, 30. oktober 2017
08. november 2017 De delegerede fra Djursland lytter intens fra deres pladser ved bord nr. 21 i Herning KongresCenter den 8. november 2017. Blandt formiddagens talere var, foruden formand Martin Merrild, også statsminister Lars Løkke Rasmussen. Foto: Djursland Landboforening, SB
03. november 2017 Nyfremspiret hvede på lerbakker foran oversvømmede enge i Kolkær. I horisonten ses Egens Kirke og Studstrupværket. Foto: Djursland Landboforening, JF, 30. oktober 2017.
02. november 2017 58 deltagere ved Svineproduktionsudvalgets fyraftensmøde onsdag aften hører om fravænning af smågrise uden brug af zink. Oplægsholderne var dyrlæge Ida Friis Overgaard og landmand Peter Juhl Sørensen. Foto: Djursland Landboforening, HHD
31. oktober 2017 Siden cirka årtusindeskiftet har den danske oktober-efterspørgsel efter pyntegræskar i form af de orange halloween-græskar været stigende. Gårdbutikken ved Kalø Økologisk Landbrugsskole var dog stadig leveringsdygtig den 30. oktober 2017. Foto: Djursland Landboforening, JF
27. oktober 2017 Der var 50 mand i marken ved Ørum Djurs i onsdags for at se på efterafgrøder i rigtig møg vejr, men som en sagde: – Vi er nu lidt regn-hærdede. Foto: Djursland Landboforening, CK, 25. oktober 2017
25. oktober 2017 Før og nu ! - Ved lørdagens veteranpløje-stævne på Dortheasminde ved Nødager, blev der pløjet med 54 gamle traktorer og enkelte nye. Foto: Djursland Landboforening, AL, 21. oktober 2017
23. oktober 2017 For nyligt var der inviteret til åbent stald-arrangement hos Thomas Olesen i Karlby, Grenaa. Det var i forbindelse med, at han har ladet bygge en ny optimeret traditionel stald med plads til 2.880 slagtesvin. Foto: Djursland Landboforening, MNB, 13. oktober 2017
20. oktober 2017 Trods generelt fugtigt efterår og vådt føre, har der den seneste tid nogle steder kunne høstes. Her høstes der majs til helsæd ved Skørring. Foto: Djursland Landboforening, SL, 15. oktober 2017
19. oktober 2017 Avlsbygninger til Rosenholm Hovedgård – med de to kyllingehuse i forgrunden. Foto: Djursland Landboforening, JF, 18. oktober 2017
16. oktober 2017 For nyligt er en tidligere rørlagt nedre del af Rodskov Bæk blevet frilagt. Kort før sit udløb i Kalø Vig løber Rodskov Bæk sammen med, den sydfra kommende, Hulbæk (t.v.). Foto: Djursland Landboforening, JF, 20. september 2017
12. oktober 2017 I et markforsøg øst for Ørum Djurs afprøves 10 forskellige arter og blandinger som efterafgrøder. I forgrunden ses en parcel med solsikker. Efterafgrøderne er sået efter hvede, med halmen snittet. Der er inviteret til møde i marken 25. oktober. Foto: Djursland Landboforening, JF, 11. oktober 2017
09. oktober 2017 På en dejlig solskinssøndag den 8. oktober var der godt gang i høsten af silomajs ved Slyngborg, på det vestlige Djursland. Foto: Djursland Landboforening, AL
05. oktober 2017 Peter Drejer, Høbjerg Gartneri og Gårdbutik, leverede et flot fremstød for dansk producerede grøntsager ved høstmarkedet i Grenaa lørdag den 30. september 2017. Foto: Djursland Landboforening, CK
03. oktober 2017 Store landbrugsmaskiner, flotte heste, kalv, høns, gårdbutik, halm og hestepærer - Landet rykkede for en kort stund ind på Torvet i Grenaa lørdag den 30. september. Djursland Landboforening er med i samarbejdet med de handlende, ShopiCity Grenaa, om høstmarkedet – og i år sørgede Natural Western Riders for vilde vesten-stemning og rideture omkring kirken. Foto: Djursland Landboforening, SL
27. september 2017 Den senere tids moderate nedbørsmængder har givet nogle mulighed for såning af vintersæd, som her ved Rodskov den 18. september 2017. Foto: Djursland Landboforening, JF
25. september 2017 I støv og sol blev der høstet i Kolindsund den 22. september, på dagen med jævndøgn, mens mørke skyer truede i horisonten. Foto: Djursland Landboforening, CK
22. september 2017 Snegle som aldrig før. Der ses i år desværre udbredte tilfælde af snegleangreb – og det på næsten alle jordtyper. Her går det ud over en tidligt sået hvede. Ved mange snegle skal sneglekorn spredes straks efter såning. Risikoen for snegleangreb er væsentligt større i marker med ”fugtige forfrugter”, f.eks. raps. Foto: Djursland Landboforening, JF, 20. september, morgen.
20. september 2017 Kartoffeloptagning i to trins-system, hvor to rækker kartofler frilægges og efterfølgende optages sammen med andre to rækker. Ørsted Enge, 15. september 2017. Foto: Djursland Landboforening, CK
18. september 2017 Ved søndagens Åbent Landbrug, på 64 gårde over hele landet, havde mange interesserede valgt at besøge Møllerup Gods – trods det at det også denne sensommerdag var bygevejr på egnen. Godset har sørget for oplevelser for alle aldersgrupper. Foto: Djursland Landboforening, SB, 17. september 2017.
14. september 2017 Meteorologerne taler en 500-års-hændelse, da der 6. september 2017 faldt en ordentlig skylle på det sydlige Mols og Helgenæs. Ved målestationen på Helgenæs målte DMI hele 98,6 mm. Og sådan så det ud derefter i en nyligt sået rapsmark på let sandjord mellem Vistoft og Strands, hvor landmanden målte nedbøren lokalt til 108 mm. Foto: Martin Nielsen, 8. september 2017
13. september 2017 Den senere tids megen vand i luften har i forbindelse med solskin nogle steder gjort det muligt at iagttage regnbuer. Bemærk den svagere udviklede sekundære regnbue, uden på den nederste, og det mellemliggende Alexanders Mørke Bånd, der ikke får så meget reflekteret sollys. Foto: Djursland Landboforening, JF, Eskerod, 10. september 2017
10. september 2017 Mange træer bugner i denne tid af frugter, som dette Victoria-blommetræ i en landbohave på Stenalt mark. Foto: Minna Andersen, 3. september 2017.
08. september 2017 Efter skybrud. Ved etablering af vinterraps anses fem dages tørvejr efter såning for at være ideelt, men sådan skulle det ikke være i sensommeren 2017. Da har det regnet de fleste dage. Og her i bakkerne ved Hvilsager er der faldet over 80 mm i den første ugestid af september. Foto: Djursland Landboforening, AL, 8. september 2017
06. september 2017 De to markmøder med fokus på rapsdyrkning, og specielt ukrudtsbekæmpelse, den 5. september, samlede i alt 45 deltagere, på en dag hvor vejret også var til markarbejde med maskiner. Her ses deltagere ved mødet på Hevringholm, der lytter til konsulent Charlotte Udsen. Foto: Djursland Landboforening, CK
05. september 2017 Indsamling af halmballer med teleskoplæsser. Ved Havhusene, Hornslet, august 2017. Foto: Djursland Landboforening, JF
02. september 2017 Solsikker dyrket i en stribe langs kanten af en mark ved Kolå, Rønde. Foto: Hanne Flensborg, 28. august 2017
30. august 2017 Majsmark ved Slyngborg, på det nordvestlige Djursland, 26. august 2017. Kurven over majsvarmeenheder på Djursland, som den kan beregnes ved hjælp af model hos Seges, ligger fortsat over klimanormalen, men ikke så højt som i 2016. Antal majsvarmeenheder er en af parametrene i udbytte-potentialet. Foto: Minna Andersen
28. august 2017 Høst af Kalmar-hvede ved Ålsrode. Hveden støver ret så kraftigt - og halmen er næsten snus. Foto: Djursland Landboforening, CK, 23. august 2017.
24. august 2017 TV2 Østjylland var den 23. august 2017 i marken - og med på mejetærskeren hos Peter Poulsen, Ørsted. Se videoen, der kom ud af markbesøget og et besøg på Det Grønne Museum, i vores videoarkiv. Du finder Videoarkiv under Om os / Info. Foto: Kærgården & Bækskovgård
22. august 2017 Tirsdag blev det på det nordvestlige Djursland igen vejr til mejetærskning. Hvis det gode vejr fortsætter, regner Peter Poulsen, Ørsted, med at være færdig med at høste sine 350 hektar i denne uge. Foto: Djursland Landboforening, SB, 22. august 2017.
21. august 2017 Mejertærskerne holder stille i disse dage – selvom kornet er modent. Klimaforandringerne betyder bl.a., at det regner mere i Danmark. I juli 2017 var der 19 døgn med nedbør i Østjylland mod normalt 10 for måneden. Tendensen fra juli, med hyppig og megen regn, er indtil videre fortsat langt ind i august. Foto: Djursland Landboforening, JF, Ugelbølle, 17. august 2017.
18. august 2017 18. august 2017 var der afskedsreception for regnskabskonsulenterne Ellen Margrethe Pedersen og Birgit Mandal samt regnskabsassistent og sekretariatsmedarbejder Minna Andersen. Til venstre er det chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard, der på Djursland Landboforenings og egne vegne takkede for en stor og loyal indsats gennem samlet 144 år. Foto: Djursland Landboforening, JF
17. august 2017 Sommeren 2017 har indtil videre været meget våd. Det besværliggør høsten, men har været gunstigt for bl.a. græsvæksten. Her skårlægges en fjerde slet græs ved Skørring. Foto: Djursland Landboforening, AL, 10. august 2017.
14. august 2017 Så snart halmen er tør, er der tryk på med at få den bjerget, så der kan nedfældes gylle forud for rapsen. Her har tre pressere travlt mellem bygerne ved Bøjen, Mørke. Foto: Djursland Landboforening, AL, 8. august 2014.
08. august 2017 Høst af vinterraps på roden i Termestrup den 7. august. Det forlyder, at rapsen gav et godt udbytte med en høj olieprocent og en vandprocent på ca. 10. Foto: Djursland Landboforening, AL
07. august 2017 Græsslæt ved Sønderskovvej, Nimtofte - den 1. august. Foto: Djursland Landboforening, IKM
03. august 2017 Vinterbyghøst på toppen af Kastrup-bakken den 2/8. Den megen regn på det seneste gør jorden blød og giver problemer med at køre på det kuperede terræn. Foto: Djursland Landboforening, AL
01. august 2017 Skårlagte raps ved Vedøvej - den 24. juli 2017 Foto: Djursland Landboforening, IKM
28. juli 2017 Fire gårde under fællesbetegnelsen Djurslandgården har på skift taget imod gæster i skolernes sommerferie. Her er et foto fra Ellely ved Fjellerup. Sidste chance for at besøge en gård er, for denne omgang, den første uge i august. Foto: Birthe Koch, 19. juli 2017
26. juli 2017 Vinterrapsmark der set fra luften ”krakelerer”. Øjenvidne melder, at der er tale om krondyr-veksler, altså stier hvor rapsen er trampet ned af de store dyr. Marken grænser op til Sophie-Amaliegård Skov, ved Hornslet. Bagerst midtfor i billedet anes enkelte dyr på vej ind i skoven. Foto: Djursland Landboforening, ESP, 20. juli 2017.
24. juli 2017 Forleden, da solen skinnede, var der er en vældig summen af bier i denne blomsterstribe i kanten af en hampemark på Møllerup. Foto: Djursland Landboforening, JF, 19. juli 2017
19. juli 2017 Mejetærskerne har den seneste uges tid ædt sig gennem store dele af vinterbyggen på Djursland, og noget af det nye korn er allerede havnet som foder for grisene. På Rønde-egnen var der særdeles stor høstaktivitet på den solrige eftermiddag 19. juli 2017. Foto: Djursland Landboforening, JF
18. juli 2017 Hvorfor have gris i fryseren, når man som Restaurant Früd No.16, i Aarhus, kan have dem på taget i samarbejde med Kalø Økologisk Landbrugsskole og Topkærgaard i Kasted. Mini-dyrskuet var en del af Kulturby Aarhus 2017, arrangeret af foreningen Skjulte Steder i samarbejde med førnævnte interessenter. Foto: Djursland Landboforening, JF
14. juli 2017 Ved det nyligt afholdte Landsskuet 2017 i Herning fik katalog nr. 987 – en malkeko fra Hagenbjerg Jersey ved Fjellerup, Glesborg – tildelt prædikatet Jersey Champion, Jersey superko og dertil en ærespræmie. Foto: Landsskuets presseservice
11. juli 2017 Kreatur på kanten af Helgenæs, en sommer-aften 2017. Foto: Djursland Landboforening, CK
06. juli 2017 Efter 1½-2 døgn på skår er bakkesvingelen ved Kolind nu klar til at blive høstet - den 5/7-2017 Foto: Djursland Landboforening, CK
04. juli 2017 Så er høsten i gang - der skårlægges Bakkesvingel ved Kolind den 3/7-2017 Foto: Djursland Landboforening, CK
30. juni 2017 Landsskuet – Dyrskuet i Herning løber i år af stablen torsdag 29. juni til lørdag 1. juli. Og der er også i år dyr med fra Djursland, bl.a. Limousine kødkvæg fra Anders Lange, Sdr. Kastrup, Mørke. Her forrest en knap 4-årig tyr. Foto: Foto: Djursland Landboforening, MIA, 29. juni 2017.
29. juni 2017 Økologiudvalgets bedriftsbesøg hos Mikkel Juhl Nielsen og Karl Lund Nielsen onsdag aften, 28. juni 2017, havde samlet 50 deltagere, der var på markvandring såvel nord for Mørke som her ved Følle, hvor besætningen af Jerseykøer holdes, og kalvene opdrættes. Foto: Djursland Landboforening, JF
27. juni 2017 Planteavlskonsulenterne i Djursland Landboforening var den 22. juni på fælles faglig ekskursion for at hjælpe hinanden med at blive endnu skarpere i rådgivningen. Her er det hestebønner ved Korup, Rønde, som studeres på nærmeste hold. Foto: Djursland Landboforening, CLU
22. juni 2017 Optisk styret radrensning i majs – med samtidig såning af græsudlæg, nærmere bestemt hundegræs. Foto fra det sydøstlige Djursland nær Balle, 20. juni 2017. Foto: Djursland Landboforening, CK
20. juni 2017 Der dufter dejligt derude på hø-marken. Her på Kirstinehøj lige uden for Mørke, hvor Stråmanden er ved at bjerge det gode hø i sommervarmen. Foto: Djursland Landboforening, AL
16. juni 2017 Valmuens og kornblomstens henholdsvis røde og blå farver lyser op i denne ellers gulgrønne, økologisk dyrkede, vinterbygmark ved Gl. Løgten, Hornslet – alt imens skyerne og bygerne går og kommer. Foto: Djursland Landboforening, JF, 13. juni 2017
13. juni 2017 Hestebønner i blomst – med Rolsøgård og Knebel Vig i baggrunden. Arealet med hestebønner i Danmark er i de senere år steget markant. Tidligere sorter og øget fokus på sundt sædskifte og hjemlig avl af planteprotein er en del af forklaringen. Foto: Djursland Landboforening, JF, 11. juni 2017
09. juni 2017 De fleste lyttede opmærksomt, da der blev fortalt om vaskning og recirkulering af sand fra køernes sengebåse, ved bedriftsbesøget fornylig på Fuglsøgaard nord for Nimtofte. Foto: Djursland Landboforening, IMT, 6. juni 2017
07. juni 2017 Anna- Marie og Erik Dolby, på Fuglsøgaard ved Nimtofte, havde den 6. juni ca. 230 gæster ved Djursland Landboforenings bedriftsbesøg. I den 240 meter lange kostald, der blev taget i brug i 2015, er der 730 sengebåse til de godt 550 malkekøer plus kvier. Flere foto: Facebook Foto: Djursland Landboforening, IMT.
06. juni 2017 Blomstrende rugmark i solnedgang ved Mørke kær. Når rugen drær spredes dens blomsterstøv med vinden til andre rugplanter, der er afhængig af fremmedbestøvning for at udvikle kærner. Der er meldt om rugmarker, der har dræet i ugen op til Pinse. Foto: Djursland Landboforening, JF, 5. juni 2017.
02. juni 2017 Ved Planteavls ”Italiensk aften” den 30. maj blev de 165 deltagere i to busser af to omgange kørt fra en parkeringsplads på Randersvej ud til stedet ved Ommestrup, hvor første del af arrangementet foregik. Foto: Djursland Landboforening, JF
31. maj 2017 De i alt 165 deltagere ved ”Italiensk aften”, den 30. maj, fik ved tre poster i marker ved Ommestup gode råd til forebyggelse og bekæmpelse af det alvorlige problem med italiensk rajgræs som herbicidresistent ukrudt. Foto: Djursland Landboforening, JF
30. maj 2017 En gruppe unge, franske landmænd - nye medlemmer og måske kommende folkevalgte i det nordfranske andelsselskab UNEAL - er på studietur i Danmark og besøgte 30. maj 2017 bl.a. landbocentret i Følle for at blive orienteret om landboforeningen og dansk landbrug. Foto: Djursland Landboforening, JF
28. maj 2017 Igen i år var dyrskuepladsen ved Gl. Estrup, den sidste weekend i maj, fyldt med en kæmpe diversitet af husdyr, maskiner, mad, husflid med meget mere - og ikke mindst glade mennesker. Foto: Djursland Landboforening, JF
25. maj 2017 130 par spidsede ører havde tirsdag aften valgt at tage til bedriftsbesøg i Homå. Værten, Esben Kristensen, var glad og tilfreds, og tilhørerne fik hvad de kom efter - inspiration. Foto: Djursland Landboforening, SB
23. maj 2017 Med det formål at give en ekstra beskyttelse af drikkevandet, blev der i 2011 indført krav om 25-meters beskyttelseszone omkring boringer til almene vandforsyningsanlæg. I beskyttelseszonen må der ikke sprøjtes, gødes eller dyrkes. Foto: Djursland Landboforening, JF, Hornslet, 15. maj 2017
24. marts 2017 Udsigt over Rønde en frostklar morgen - den 23. marts 2017 Foto: Djursland Landboforening , CLU
22. marts 2017 Gravhøje på Sivested Mark - den 21. marts 2017 Foto: Djursland Landboforening - IKM

Samarbejdspartnere

Cookie- og privatlivspolitik på landboforening.dk

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på landboforening.dk og til at støtte markedsføringen af vores services. Ved at klikke videre på landboforening.dk accepterer du vores brug af cookies.

Jeg accepterer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev