Pressemeddelelser
 • 25.05. 2016
  Kvæg-bedriftsbesøg på Bakkegården ved Grenaa
 • 19.05. 2016
  Raps- og sprøjteaften i Vester Alling
 • 11.05. 2016
  Bedriftsbesøg på alsidig planteavlsejendom
Økonominyt nr. 36
09/05 2016
 • Landbrugets aktuelle økonomiske situation.
 • Den generelle økonomiske vækst og dens fortsatte konsekvens.
 • Forventninger til renteudviklingen og bidragssatsen.
 • Fortsat stigende afrapporteringskrav til banker.
L&F medlemsorientering
07/02 2013
 • Invitation til Åbent Axelborg
Aktivitetskalender
 
Kalenderen er senest opdateret:
22.05.2016
 
CSR
Siden er opdateret: 18.05. 2016
Erhvervspolitik
Siden er opdateret: 13.11. 2015
Land, miljø & erhverv
Siden er opdateret: 20.10. 2015
Aktuelt om økonomi
Siden er opdateret: 28.04. 2014
Tilskudsmuligheder
Siden er opdateret: 23.05. 2016
Deltidslandmænd
Siden er opdateret: 20.01. 2016
Åbent landbrug
Siden er opdateret: 20.01. 2016
Generalforsamlingen
Siden er opdateret: 9.03. 2016
Ledige stillinger
Der er i øjeblikket ingen ledige stillinger
Planteavlsforsøg
28-04-2016
Etablering af forsøg trækker ud
Behandlingerne i forsøgene er for længst startet. Vårbyg sorterne og Ny udbyttefremgang i vårbyg er etableret. De første svampebehandlinger er udført, og de næste står for døren, så snart vejret tillader. De næsten 100 mm nedbør i april har besværliggjort etableringen af økologiske radrensningsforsøg.
For 3. år er der anlagt ”Ny udbyttefremgang” i vinterhvede, vinterraps og vårbyg.
Der er i alt planlagt 30 forsøg.
ESP


Dit markbrug - vores mål
 
Nyt tilbud fra Planteavl, Djursland Landboforening
Vi hører ofte et udtalt ønske om, at vi som konsulenter er mere udfarende overfor jer som landmænd.Som en start på dette har vi valgt at lave et tilbud, som vi kalder Dit markbrug - vores mål.
Avlerbreve
 • Abonnér på Avlerbreve fra Djursland Landboforening.
 • 8 forskellige dækker de fleste aspekter indenfor planteavl.
Bladet

Nyeste udgave af Djursland Landboforenings blad er online.
DriftsøkonomiNyt
 
Aktuelt nyt fra Driftsøkonomi
Ledige stillinger
Der er i øjeblikket ingen ledige stillinger.
Raps- og sprøjteaften i Vester Alling
Pressemeddelelse:
- Der bliver rig mulighed for at sparke dæk og studere teknik, når Djursland Landboforenings Udvalg for Planter og Natur inviterer til raps- og sprøjteaften i Vester Alling, udtaler chef for Planteavl Carsten Kløcher.

Det er Lars Laursen, Vester Alling, som har lagt areal til rapsforsøget, Ny Udbyttefremgang, og dette forsøg bliver også omdrejningspunktet for denne teknik-aften. Man kan nemlig møde fem lokale landmænd, som møder op med deres nye marksprøjter – sammen med de respektive forhandlere. Her er tale om fire trailer-sprøjter og en selvkørende sprøjte – i alt fire forskellige mærker.

Der sluttes af med pølser, øl, og vand, som Grenaa Slagtehus er vært ved. Arrangementet finder sted tirsdag den 31. maj kl. 19.30, og mødestedet er Overskovvej 4, Vester Alling, 8963 Auning. (26-05-2016, IKM)
Bedriftsbesøg på alsidig planteavlsbedrift midt på Djursland
Pressemeddelelse:
- Vi skal besøge en alsidig, veldrevet planteavlsbedrift, når Djursland Landboforenings Udvalg for Planter og Natur inviterer på bedriftsbesøg hos Mikal Kjeldsen, udtaler chef for Planteavl Carsten Kløcher.

Mikal Kjeldsen driver ca. 600 hektar med stor fokus på sædskifte. Udover korn og raps, dyrkes der mange andre afgrøder, bl.a. almindelig rajgræs, spinat og kartofler. Efter at kartoflerne har været taget af markplanen i en periode, er de fra 2015 nu taget ind igen.

Desuden er der 100 hektar med enge, som afgræsses af egen besætning på ca. 100 ammekøer.

Bedriften ligger på tre forskellige adresser, nemlig i Fannerup, Kolind og Ryomgård/Nimtofte.

Arrangementet finder sted tirsdag den 24. maj kl. 19.30 og bemærk, at mødestedet er Ny Ryomgård, Frederikslundvej 4, 8550 Ryomgård. (18-05-2016, IKM)
Kødkvæg-bedriftsbesøg med grill på Katrinelund ved Vinding, Bryrup
Kødkvægudvalget Midt/Øst inviterer alle interesserede til bedriftsbesøg og grillarrangement tirsdag den 31. maj 2016 kl. 19.00 hos Lene og Bjarne Petersen på Katrinelund, Løndalvej 6, Vinding, 8654 Bryrup.

Besætningen består af 15 moderdyr med tilhørende opdræt. Kælvningerne er fordelt med halvdelen i efterårsmånederne og den anden halvdel om foråret. Til bedriften hører 45 hektar, inkl. forpagtning, med græs til afgræsning og til slæt, foruden at man dyrker korn, der indgår i vinterfodringen af gårdens dyr.

På Katrinelund har Lene Petersen indrettet en gårdbutik, hvorfra hun, siden 2002, sælger strikvarer samt strikdesigns. Desuden sælges keramik. Gårdbutikkens hjemmeside kan tilgås her .

Hvis vejret tillader det, vil der være mulighed for at nyde udsigten fra Vinding Otte Høje, 149 meter over havet. De fredede høje er beliggende 500 meter fra ejendommen.

Bemærk, at dette kødkvæg-arrangement er på ny adresse i forhold til først planlagt.

Kødkvægudvalget Midt/Øst er et udvalg fælles for en stor del af østjyske landboorganisationer. Sekretariatsfunktionen varetages af LMO, der også udbyder rådgivning om kødkvæg. Rådgivningen varetages af kvægkonsulenterne Lars Westerberg, tlf. 8728 2540 og Ove Rugager Madsen, tlf. 7658 7501. (23-05-2016, JF)
Musical på søndag – tilmeldingsfrst er nu overskredet.
Tilmeldingsfristen til Musical i Herning er nu overskredet. Den 19. maj skrev vi:

Landbrug & Fødevarer har i forbindelse med samarbejdet med Messe Center Herning (MCH) sikret mulighed for at tilbyde vores medlemmer et afgrænset antal billetter uden beregning til Hairspray-musicalen i Jyske Bank Boxen til forestillingerne søndag den 22. maj kl. 14:00 eller 18:00.

Der er 2 billetter uden beregning. Billetterne er bedst ledige placering og vil blive fordelt efter først til mølle princippet.

Bemærk, at tilmelding skal ske allerede senest fredag den 20. maj kl. 11.00 direkte til MCH via dette link. Tilmelding kan alene ske der. Billetterne vil kunne afhentes i billetsalget i Jyske Bank Boxen mellem indgang 4 og 5 inden forestillingerne søndag den 22. maj.

Derudover er det muligt at besøge MCH’s restaurant inden forestillingen – se menu og priser her.

Den danske udgave af den amerikanske Broadway-musical havde premiere i Tivoli i København tidligere dette forår. Man kan læse mere om musicalen på Tivolis hjemmeside her. (19-05-2016, ændret 20-05-2016, JF)
Nydannet regionsudvalg for svineproduktion er i arbejdstøjet
Otte landbrugsorganisationer under Landbrug & Fødevarer har for nyligt dannet Regionsudvalget for Svin Midt-Østjylland. Herved har svineproducenterne fået et regionalt erhvervspolitisk forum – som planteravlerne har haft det i mange år.

Hver af de otte basisorganisationer stiller med to medlemmer til regionsudvalget. For Djursland Landboforenings vedkommende drejer det sig om Thomas Olesen, formand Svineproduktionsudvalget, samt Rasmus Brøgger.

Regionsudvalget for Svin har, foruden et opstartsmøde i februar 2016, hvor der blev udarbejdet en forretningsorden, afholdt sit første ordinære møde i april. Her blev Peter Sommer Jensen, fra Landboforeningen Kronjylland, valgt som formand. To konsulenter fra LMO Svin varetager på skift sekretærjobbet og kan deltage i de faglige diskussioner. De to er Rie Krukow og Bjarke Lassesen.

På regionsmødet i april blev der bl.a. udvekslet oplysninger og synspunkter vedrørende brug af tal fra produktionskontrol i forbindelse med udmelding af politiske signaler, og der blev talt om arbejdet i VSP, Videncentret for Svineproduktion hos Seges, og om afgifter på gener.

Ifølge forretningsordenen er det overordnede formål for regionsudvalget at være bindeled mellem regionens svineudvalg, VSP, landboorganisationer og L&F, Svin.

Som udgangspunkt skal Regionsudvalget for Svin Midt-Østjylland mødes fire gange om året – umiddelbart forud for møder i VSP, hvor Peter Sommer Jensen har plads i bestyrelsen. Landbrug & Fødevarers sektorbestyrelse for svineproduktion, L&F, Svin, udgør bestyrelsen for VSP. (12-05-2016, JF)
Medlemmer af Djursland Landboforening tager til Axelborg - Ny tilmeldingsfrist
Djursland Landboforening er i færd med at samle en busfuld medlemmer, der vil med til København for at besøge hovedsædet for Landbrug & Fødevarer på Axelborg.

Gruppen skal blandt andre mødes med formand Martin Merrild og to af direktørerne, nemlig Flemming Nør-Pedersen og Leif Nielsen.

Blandt emnerne, der vil blive belyst og debatteret er: Landbrugets aktuelle situation, den politiske situation, EU, handel og markedet. Desuden vil der blive talt om kommunikationen internt i landbruget og mellem landbruget og det øvrige samfund.

Turen, der er forbeholdt aktive medlemmer af Djursland Landboforening, løber af stablen onsdag den 25. maj med afgang fra Landbocentret i Følle. Der tages imod tilmeldinger indtil bussen er fuld, hvilket vil sige 50 deltagere, dog senest til og med mandag den 23. maj. Program kan ses - og tilmelding foretages, online HER. (07-05-2016, rettet 20-05-2016, JF)
Forsiden
     

Aktivitetskalender
Aktuelle tilskud
Billedarkiv
Bladet
Deltidslandmænd
Ejendomme til salg
Formandsord
Hvorfor medlem ?
Kontorer udlejes
Medarbejdere
Nyhedsarkiv
Nyhedsmail
Planteavlsforsøg
Pressemeddelelser
Videoarkiv
ØkonomiNyt

 
 


    

 

 

 

Nyheder (Klik på den enkelte nyhed for at få adgang til evt. aktive links)
Raps- og sprøjteaften i Vester Alling
Pressemeddelelse:
- Der bliver rig mulighed for at sparke dæk og studere teknik, når Djursland Landboforenings Udvalg for
....
Kødkvæg-bedriftsbesøg med grill på Katrinelund ved Vinding, Bryrup
Kødkvægudvalget Midt/Øst inviterer alle interesserede til bedriftsbesøg og grillarrangement tirsdag den 31. maj
....
Nydannet regionsudvalg for svineproduktion er i arbejdstøjet
Otte landbrugsorganisationer under Landbrug & Fødevarer har for nyligt dannet Regionsudvalget for Svin Midt-Østjylland.
....
Bedriftsbesøg på alsidig planteavlsbedrift midt på Djursland
Pressemeddelelse:
- Vi skal besøge en alsidig, veldrevet planteavlsbedrift, når Djursland Landboforenings Udvalg for
....
Musical på søndag – tilmeldingsfrst er nu overskredet.
Tilmeldingsfristen til Musical i Herning er nu overskredet. Den 19. maj skrev vi:

Landbrug & Fødevarer har i
....
Medlemmer af Djursland Landboforening tager til Axelborg - Ny tilmeldingsfrist
Djursland Landboforening er i færd med at samle en busfuld medlemmer, der vil med til København for at besøge
....
 
  

Friland sætter turbo på - vil fordoble øko-svineproduktionen på to år
Stor indenlandsk og udenlandsk efterspørgsel på økologisk svinekød får Friland til at sætte turbo på
Såbedsharve fra Kongskilde kan mere end ventet
Den nye Kongskilde Germinator Pro harve er målrettet højværdiafgrøder, men gør sig også på lettere
Dyrskue ramt af sygdom
Fællesdyrskuet i Aabenraa er ramt af sygdom.
     
Sponseret_linkSponseret_linkSponseret_link
Landbocentret Følle, Føllevej 5, 8410 Rønde, Ma.- to. kl. 8 –16, fre. kl. 8–13, Tlf.: 8791 2000, djursland@landboforening.dk, Fax: 8791 2001 - CVR 14305084